Author: | Category: Informacje, Przepisy |

Nie chcesz płacić wysokich kar? Pamiętaj więc kiedy sczytać dane z tachografu i karty kierowcy.

tacho (2)

Niestety przewoźnicy często bagatelizują tę kwestię, a sankcje za naruszenie obowiązku pobierania danych z karty kierowcy wynoszą 500 zł za każdego kierowcę i tyle samo za brak sczytania danych z tachografu.

O tym kiedy i z jaką regularnością powinny być pobierane dane z tachografu cyfrowego oraz karty kierowcy oraz sposoby przechowywania tych danych określa rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 207 roku (Dz.U. Nr 159, poz. 1128)

 

Dane z tachografu

I tak dane z tachografu powinny być pobrane co najmniej raz na 90 dni. Istnieją oczywiście przypadki, kiedy dane sczytywane są w trybie natychmiastowym. Następuje to w danych sytuacjach:

  • przed trwałym bądź okresowym przekazaniem pojazdu innemu podmiotowi;
  • w sytuacji wadliwego funkcjonowania bądź uszkodzenia tachografu cyfrowego, umożliwiającego jednakże pobranie zarejestrowanych w nim danych;
  • w przypadku wycofania pojazdu z tachografem cyfrowym z użytkowania.

 

W sytuacji istnienia zagrożenia ewentualnej utraty danych zarejestrowanych na tachografie, dane te mogą być pobierane częściej niż co 90 dni.

 

Dane z karty kierowcy

Odnośnie danych z karty kierowcy, rozporządzenie określa, że przewoźnik ma obowiązek ich pobrania raz na 28 dni. Ponadto powinien je sczytać:

  • przed ustaniem stosunku pracy danego kierowcy,
  • przed upływem terminu rozwiązania umowy, na podstawie której świadczone były przewozy na rzecz podmiotu wykonującego przewozy drogowe,
  • w przypadku utraty ważności karty kierowcy,
  • w oznaczonym terminie – w przypadku żądania przez uprawnione organy administracji publicznej lub uprawnione podmioty.

 

Co ważne, dane z karty kierowcy mogą być pobierane częściej niż co 28 dni w przypadku możliwości utraty danych związanych z prowadzeniem pojazdu wykonującego przewóz drogowy.

 

Przechowywanie

Pobrane z tachografu i karty kierowcy dane, przewoźnik ma obowiązek przechowywać w oryginalnym formacie przez co najmniej dwanaście miesięcy oraz zapewnić dokumentom zabezpieczenie przed utratą bądź dostępem osób nieuprawnionych.

Jak widać częstotliwość sczytywania danych jest jasno określona i z pewnością warto ją zapamiętać chociażby przez wzgląd na nakładane kary.