Author: | Category: Informacje, News |

Z pewnością każdemu działającemu w branży TSL znane jest zjawisko szczytów przewozowych. Staje się ono coraz bardziej powszechne, wskutek czego, na polskie drogi pod koniec każdego miesiąca, wyjeżdża zdecydowanie więcej pojazdów, a liczba zleceń transportowych gwałtownie wzrasta.

widlak

Specjaliści branży transportowej mówią o sztucznym wywołaniu szczytów i jako główne przyczyny ich powstawania podają między innymi: systemy motywacyjne dla odbiorców towarów, które oparte są na rabatach lub akcjach promocyjnych mających na celu zwiększenie sprzedaży, a tym samym podniesienie skuteczności działań handlowców.

Co ważne, systemy premiowe dla działów handlowych w większości przypadków wypadają właśnie na koniec miesiąca. Ponadto wśród przyczyny tworzenia się szczytów przewozowych wymienia się także opóźnienia w płatnościach będących po stronie odbiorców towarów, co może powodować wstrzymywanie dostaw, a później naturalną ich kumulację.

Kogo przede wszystkim dotyka zjawisko sztucznie wywoływanych szczytów przewozowych? Trudno tu wymienić jeden konkretny obszar branży TSL, gdyż szczyt przewozowy to między innymi podwyższone koszty działalności przedsiębiorstw produkcyjnych. Pod koniec miesiąca odnotowują one wyższe stawki za transport, co związane jest z mniejszą dostępnością pojazdów, ponadto ponoszą koszty w zatrudnieniu dodatkowych pracowników na czas szczytów, zwiększa się także prawdopodobieństwo nieterminowości w dostawie towaru, a co za tym idzie wpływających reklamacji. Ponadto dochodzą również inne niż finansowe konsekwencje, które są pośrednio związane chociażby z przewoźnikami. Wymienić tu należy chociażby łamanie przepisów drogowych przez kierowców, a także zwiększone natężenie ruchu na drogach i ryzyko wypadków drogowych.

Przedstawiciele branży transportowej, chcąc ograniczyć zjawisko szczytu przewozowego, zainicjowali projekt „Szczyty kosztują”, który ma na celu zaangażowanie uczestników rynku TSL do przeprowadzenia zmian.

Jednym z podstawowych założeń projektu jest wypracowanie i udostępnienie katalogu dobrych praktyk. Projekt ma charakter otwarty i zachęca do udziału w nim każdego, kto czuje, że problem szczytu przewozowego dotyczy także jego.

Więcej informacji znajdziesz: http://www.szczytykosztuja.pl/