Author: | Category: Informacje, News |

ciezarowaCięcie kosztów w firmach transportowych za pomocą oszczędnej jazdy?

Koszty związane z zużyciem paliwa są głównymi wydatkami ponoszonymi przez firmy transportowe (stanowią 40% wszystkich kosztów). Przewoźnicy szukają zatem różnych sposobów na oszczędności w tym zakresie. Rozwiązań jest wiele, jednak tak naprawdę bardzo dużo zależy od samych kierowców. Warto zatem inwestować w szkolenia swoich pracowników aby zwiększyć efektywność i zredukować koszty prowadzenia działalności. Stosowanie podstawowych reguł pozwala bowiem zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt litrów paliwa w miesiącu oraz wpływa na bezpieczeństwo w branży transportu drogowego.

Obniżenie zużycia paliwa ma także inny wymiar. Ograniczenie emisji CO2 ma bowiem pozytywny wpływ na środowisko więc nie są to tylko korzyści płynące dla przewoźników, lecz również dla całego społeczeństwa.

 

Pod okiem trenera

Nawyki polskich kierowców w dziedzinie techniki prowadzenia pojazdów są bardzo zróżnicowane. Niestety gro z nich wciąż stosuje stare metody, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu i przekonaniu o znakomitych umiejętnościach w tym zakresie. Jak się okazuje, w momencie, gdy taki kierowca trafi na profesjonalne szkolenie i jazdę testową pod okiem fachowego trenera, popełnia kardynalne błędy. Dopiero po jakimś czasie jest w stanie wyeliminować poważne niedociągnięcia i przyswoić podstawowe reguły ekonomicznej jazdy.

Na szkoleniach instruktorzy przede wszystkim dążą do zmiany w myśleniu kierowców. Mają oni bowiem „swoje normy” (które niejednokrotnie dyktowane są przez samych właścicieli przedsiębiorstw). A nie na tym jednak polega proces obniżania kosztów. Odpowiednio wyuczony kierowca będzie jechał spokojniej i bezpieczniej oraz będzie potrafił przewidywać wydarzenia na drodze, a to w krótkim czasie pozwali zaoszczędzić paliwo, czas oraz pieniądze (nawet kilka tysięcy euro rocznie na jednego kierowcę).

Pakiety szkoleniowe łączą technologię z najnowszymi technikami eko-jazdy, a doświadczeni trenerzy zapewniają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Dodatkowo na szkoleniach propagowane są zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zazwyczaj szkolenie trwa od jednego do trzech dni, a inwestycja zwraca się dość szybko.

 

Motywacja od właściciela

Kierowca musi mieć świadomość znaczenia kosztów i dążenia do oszczędności w swojej firmie. Ważne jest zatem aby także właściciel aktywnie uczestniczył w tym procesie i wspierał swoich pracowników. Proces aby przyniósł oczekiwane rezultaty musi być długofalowy. Po szkoleniu warto obserwować i przypominać swoim kierowcom o konieczności ekonomicznej jazdy i koncentracji nad właściwym stylem prowadzenia pojazdu. Ważne jest zatem stałe przekazywanie wiedzy, monitorowanie bieżącego stanu rzeczy i umiejętność właściwej oceny sytuacji.

Bardzo dobre efekty można osiągnąć także stosując np. premie lub nagrody rzeczowe dla kierowców, którzy uzyskają najlepsze wyniki w zużyciu paliwa. Bonusy skutecznie zmotywują pracowników aby jeździć lepiej.

 

System monitorowania floty

Najlepszym jednak sposobem na poprawę wyników zużycia paliwa wydają się być elektroniczne systemy monitorujące flotę. Dzięki tego typu rozwiązaniom właściciel lub manager floty są w stanie na bieżąco (on line) sprawdzać sposób jazdy danego kierowcy i wyniki zużycia przez niego paliwa. Dokładne zestawienie danych (z możliwością kontroli poszczególnych odcinków trasy) daje pełen obraz sytuacji i gwarantuje wiarygodną ocenę umiejętności i postępów kierowcy. Częstokroć już sama świadomość monitoringu wpływa korzystnie na kierowców, którzy w sposób przemyślany dbają o efektywny styl swojej jazdy.

 

Podsumowując

Szkolenia kierowców i wdrożenie właściwego monitoringu mogą zmniejszyć zużycie paliwa w transporcie od 5 do 15 %. Szkolenia nie powinny być jednak tylko jednorazowym „incydentem” w firmach transportowych. Najczęściej bowiem kierowcy po jakimś czasie wracają do starych nawyków, a ich zapał do ekonomicznej jazdy słabnie w miarę upływu czasu. Warto zatem co jakiś czas korzystać z tego typu propozycji, aby nabyte umiejętności przekładały się na uzyskanie dobrych wyników i procentowały na dłuższą metę.