Autor: | Kategoria: Informacje, Przepisy |

unikanie kary za czas pracy kierowcyChcesz uniknąć kary za naruszenia czasu pracy kierowców?

Niestety, ale szkolenia i system kar oraz nagród nie są wystarczające. Chociaż art. 92 ustawy o transporcie drogowym mówi o tym, że na przewoźnika nie zostanie nałożona kara pieniężna, jeżeli zapewnił:

1)      „właściwą organizację i dyscyplinę pracy ogólnie wymaganą w stosunku do prowadzenia przewozów drogowych, umożliwiającą przestrzeganie przez kierowców przepisów:

  • rozporządzenia (WE) nr 561/2006,
  • rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85,
  • umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR)

2)      prawidłowe zasady nagradzania, niezawierające składników wynagrodzenia lub premii zachęcających do naruszania przepisów rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 lit. a, lub do działań zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.”

 

Pomimo wprowadzenia przez przedsiębiorców:

– regularnych szkoleń dla kierowców, które są potwierdzane stosownymi dokumentami oraz

– właściwych zasad wynagradzania, niezawierających składników wynagrodzenia lub premii, które mogłyby zachęcić kierowców do popełniania naruszeń,

nadal są oni karani, ponieważ ITD twierdzi, że jest to tylko połowa warunków.

 

Co w takim razie należałoby zrobić? Według ITD przedsiębiorcy powinni zadbać o właściwą organizację pracy przy wykonywaniu przewozów drogowych. Można to zrobić wykazując za pomocą odpowiednich dokumentów, że poszczególne zadania przewozowe były starannie zaplanowane i zorganizowane w taki sposób, aby realizujący je kierowcy mieli możliwość przestrzegać podczas pracy przepisów.

 

Tymi „odpowiednimi dokumentami” mogą być:

– plany trasy,

– plany załadunków i rozładunków,

– plany miejsc odpoczynku i przerw.

Osoba zajmująca się planowaniem trasy powinna zwrócić szczególną uwagę na natężenie ruchu, pogodę, natężenie przy odprawach celnych, przejściach granicznych, czy też przepraw promowych.

 

 

 Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *