Author: | Category: Informacje, News |

Kabotaż to jedna z najbardziej rentownych form przewozu ładunków. Niestety, nadal nie wszyscy przewoźnicy znają przepisy regulujące transport kabotażowy, wskutek czego karani są wysokimi mandatami. Oto kilka istotnych informacji, które pozwolą odświeżyć, bądź poszerzyć wiedzę na temat kabotażu.

kabotaż
  • Przewóz kabotażowy wykonać można jedynie w trakcie przewozu międzynarodowego po całkowitym rozładunku. Co ważne, przewoźnik powinien mieć dokumenty potwierdzające wykonanie transportu międzynarodowego, a także zaświadczające o dokonaniu wyładowaniu przesyłki, nie może być ono częściowe.
  • Kabotaż wykonywać może przewoźnik posiadający licencję wspólnotową, oczywiście za wyjątkiem pojazdów o DMC do 3,5 tony.
  • Do kabotażu musi być użyty ten sam pojazd, który wykorzystany został w go poprzedzającym przewozie międzynarodowym.
  • Ważne, aby pamiętać, że każda przesyłka z własnym listem przewozowym jest osobnym przewozem, nie ma znaczenia, że np. cztery przesyłki pobrano w jednym miejscu – ich przewóz byłby niezgodny z przepisami – istotna jest ilość listów przewozowych.
  • Kabotaż musi być wykonany w ciągu 7 dni od dnia rozładunku przesyłki międzynarodowej, w państwa skandynawskich w ciągu 5 dni.
  • Przewóz kabotażowy odbywa się na terenie państwa, gdzie rozładowano przesyłkę międzynarodową.
  • Jeśli kierowca jest obywatelem państwa nie będącego w Unii Europejskiej jest zobowiązany do posiadania świadectwa kierowcy.

 

Powyżej, to najbardziej podstawowe zasady wykonywania kabotażu. Naprawdę warto je znać i dostosować się do nich, gdyż wówczas przewóz kabotażowy stanie się dla przewoźnika opłacalnym.