Author: | Category: News, Przepisy |

Czy wiesz, jaka jest wysokość grzywny za naruszenia w krajowym transporcie drogowym?

taryfikator tir

 

Często nie wiemy, dopóki nie otrzymamy mandatu, w jakiej wysokości organy kontrolujące mogą na nas nałożyć grzywnę. Oburzamy się, a może się okazać, że tak naprawdę zostaliśmy łagodnie potraktowani. Wystarczy spojrzeć na maksymalne stawki mandatów. Co więcej, przewoźnicy nie zdają sobie sprawy za jakie wykroczenia mogą zostać ukarani.

 

Oto kilka z najważniejszych przykładów:

 • Nieokazanie wypisu z licencji, wypisu z zezwolenia lub innego wymaganego w związku z przewozem drogowym dokumentu – 500 zł.
 • Nieokazanie dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia zezwalającego na wykonywanie przewozu drogowego – 800zł.
 •  Postój bez nadzoru pojazdu przewożącego ładunek niebezpieczny – 800 zł.
 •  Postój pojazdu przewożącego ładunek niebezpieczny bez zaciągniętego hamulca ręcznego – 500 zł.
 •  Użycie ognia lub otwartego płomienia w pojeździe przewożącym ładunek niebezpieczny klasy I, a także obok pojazdu i w czasie rozładunku i aładunku towaru – 2000 zł.
 •  Przewóz osób nie będących w załodze zespołu pojazdu przewożącego ładunek niebezpieczny – 500 zł.
 • Nieuzasadnione trzymanie włączonego silnika pojazdu podczas załadunku lub rozładunku towaru niebezpiecznego – 1000 zł.
 •  Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące, które zostało odłączone – 2000 zł.
 • Niczym nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu 24 godzin – 100 zł za każdy dzień.
 • Okazanie brudnej lub uszkodzonej wykresówki podczas kontroli – 200 zł.
 • Używanie w jednym czasie kilku wykresówek i kilku kart pracy kierowców – 2000 zł

 

W zestawieniu tym nie ujęliśmy wysokości grzywien za przekroczenie czasu pracy kierowców, gdyż przypuszczamy, ze są one ogólnie znane o często opisywane. Jeśli jednak chcielibyście, aby na blogu zamieścić takie informacje piszcie w komentarzach.