Author: | Category: Informacje, Przepisy |

uprawnienia kierowcy

Kierowca to obecnie zawód deficytowy. Znaleźć dobrego z odpowiednimi uprawnieniami nie jest łatwo, a jeszcze żeby do tego miał doświadczenie i pracował z pasją… cóż, takich jest niewielu.

Jednak to właśnie kierowca daje świadectwo firmie, którą reprezentuje poruszając się po krajowych i międzynarodowych trasach, dlatego też warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę, kiedy chcemy zatrudnić kierowcę, aby już na początku nie popełnić błędu.

Kierowcę można zatrudnić, kiedy ukończył:

 • 18 lat i posiada prawa jazdy kategorii C lu C+E oraz kwalifikację wstępną lub C1 lub C1+E a wraz z nimi odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną
 • 21 lat i posiada prawa jazdy kategorii C lub C+E z odpowiednią kwalifikacją wstępną przyśpieszoną lub D lub D+E i kwalifikację wstępną, lub D1 lub D1+E jeśli przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km
 • 23 lata i posiada prawa jazdy kategorii D lub D+E jest uzyskał on odpowiednią kwalifikację przyśpieszoną

Poza tym kierowca powinien posiadać potwierdzenie od psychologa, jak i lekarza, że nie ma żadnych podstaw, aby nie mógł on wykonywać swojego zawodu.

Do uzyskania kwalifikacji może przystąpić osoba, która:

 • na terenie naszego kraju przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,
 • studiuje co najmniej od sześciu miesięcy
 • nie jest obywatelem państwa unijnego, a będzie wykonywać przewozy w firmie, której siedziba mieści się w Polsce
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych

Ponadto kwalifikacja powinna być uzyskana odpowiednio do pojazdu, którym kierowca będzie wykonywać przewóz, obejmuje ona zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne.

Warto zwrócić uwagę, czy kierowca zgodnie z ustawą odbywał co pięć lat szkolenia okresowe, do których jest zobowiązany od momentu uzyskania świadectwa kwalifikacji. Może do niego przystąpić w formie kursu okresowego lub cyklu zajęć rozłożonych w okresie pięciu lat.

Co ważne, prowadząc przedsiębiorstwo transportowe jego właściciel jest zobowiązany zadbać, by kierowca został wysłany na:

 • szkolenia okresowe
 • badania lekarskiej

Ponadto pokrywa koszt badań lekarskich i psychologicznych. Przechowuje także przez cały okres zatrudnienia kierowcy kopię świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz orzeczenia lekarskie i psychologiczne .

Kierowca przede wszystkim powinien:

 • znać właściwości techniczne i zasady działania elementów bezpieczeństwa pojazdu,
 • potrafić optymalizować zużycie paliwa,
 • zapewnić bezpieczeństwo w związku z przewożonym towarem,
 • posiadać umiejętność bezpiecznego mocowania ładunku,
 • stosować się do przepisów dotyczących wykonywania transportu drogowego,
 • w pozytywny sposób kształtować wizerunek firmy.

Wszystkie informacje dotyczące wymagań stawianych kierowcy, jak i samemu przedsiębiorcy go zatrudniającego znajdują się w ustawie o transporcie drogowym. Warto tam zajrzeć, aby uszczegółowić swoją wiedzę na temat tego, co kierowca powinien wiedzieć umieć, jakimi dokumentami się okazać, nim zdecydujemy się g zatrudnić.