Author: | Category: Informacje, News |

karty flotowe dla transportuOd dziś użytkownicy systemu viaTOLL będą mieli możliwość płacenia za karty flotowe, niezbędne do przejazdów siecią płatnych dróg, za pośrednictwem Internetu. Zmiany w systemie zapowiadane były od jakiegoś czasu. Karty flotowe takich firm jak DKV i Trafineo pozwalają na wnoszenie przez kierowców opłat za przejazdy odcinkami autostrad, które są zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Trzeba powiedzieć, że wprowadzenie nowych form płatności za karty flotowe to duże ułatwienie w szczególności dla kierowców pojazdów o masie powyżej 3,5 tony. To oni najczęściej korzystają z kart flotowych, wykorzystywanych jako swoisty środek płatniczy za usługi na różnorodnych stacjach benzynowych, nie tylko w kraju, ale i poza granicami Polski. Dodatkowo, do końca bieżącego roku karty flotowe będą pozwalały na płacenie za przejazdy drogami i autostradami zarządzanymi przez GDDKiA kierowcom samochodów o mniejszej masie.

Firmy wydające karty flotowe, wspominane DKV i Trafineo, zostały wybrane do tego celu w zorganizowanym w styczniu 2011 roku przetargu. Oprócz dostarczania kart flotowych kierowcom, firmy te będą jednocześnie świadczyły usługi w trybie online, dotyczące zarządzania i kontroli zawieranych transakcji, wiążących się z wnoszeniem opłat za przejazdy.