Author: | Category: Informacje, News, Przepisy |

mandat za brak e-myta

R_by_trucktransportmanager.de_pixelio.de

Kierowcy, którzy nie opłacą e-myta, mogą zostać obłożeni karą w postaci mandatu w wysokości 3 tys. zł. Mandat przyznawany jest przez Generalnego Inspektora Transportu Drogowego. Tymczasem, jak pokazuje praktyka, kierowcy mogą otrzymać za to samo wykroczenie aż 3-krotnie wyższy mandat, w wysokości 9 tys. zł.

Niektóre drogi w Polsce objęte są systemem tzw. e-myta i na tych trasach zarówno Główny Inspektorat Transportu Drogowego, jak i Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mają prawo naliczać nierzetelnym kierowcom mandaty, w momencie, kiedy auto mija bramownicę. Kierowcy zgłaszają przeciwko takiemu traktowaniu swój sprzeciw.

Kierowcy tirów mają obowiązek doładowywania urządzeń viaBOX w momencie poruszania się po drogach objętych systemem e-myta. Jeśli tego nie zrobią, mogą ponieść, zgodnie z istniejącym taryfikatorem mandatów, karę w wysokości 3 tys. zł. Jeśli jednak kierowca ciężarówki mija na swej drodze kilka bramownic i nie zapłacił e-myta, kara będzie zwielokrotniona. Stąd też wysokie mandaty opiewające na kilka tysięcy złotych.