Author: | Category: Przepisy |

Kierowca zawodowy- jak wygląda jego ubezpieczenie? Kto zapłaci za leczenie, które przydarzy się poza Polską?

Informacje o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego.

 

Unia Eurpejska ubezpiecznie

Kierowcy pracujący w transporcie międzynarodowym wielokrotnie przekraczają granice. Jest to z pewnością praca dla osób, które lubią mieć świadomość, że dużo od nich zależy oraz takich, które mają odwagę i nie boją się przeciwności losu, a jednocześnie potrafią sobie radzić w różnych sytuacjach. Praca kierowcy zawodowego wiąże się z różnymi problemami:

 

 • Długie siedzenie w jednej pozycji, niewłaściwe odżywianie
 • ryzyko związane z obsługą auta np. wymiana opon
 • niebezpieczeństwo związane z działaniami przestępczymi innych osób
 • zagrożenia ze strony innych uczestników ruchu drogowego

 

Kierowca w firmie transportowej, który pracuje na rynku międzynarodowym z pewnością potrzebuje ubezpieczenia, ponieważ większość czasu pracy spędza w różnych krajach Europy. Kłopoty zdrowotne czy inne nieprzewidziane zajścia mogą się przydarzyć zawsze i wszędzie. Dlatego warto mieć ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

 

Karta EKUZ- wydaje NFZ

Posiadanie „karty” uprawnia do korzystania z opieki medycznej podczas pobytu na terenie innych państw członkowskich Unii Europejskiej, na tych samych zasadach co jego obywatele. Karta jest honorowana w placówkach medycznych, które działają w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej. Za leczenie w prywatnych szpitalach, pacjent musi zapłacić sam.

 

Prawo do otrzymania karty mają

 • Ubezpieczeni w NFZ oraz członkowie ich rodzin (każdy posiada własną, odrębną kartę)

 

Karty nie otrzymają

 • Osoby, które nie figurują w polskim systemie ubezpieczeniowym np. pracują w innym państwie członkowskim
 • Osoby, których ubezpieczenia NFZ wygasło np. ze względu na brak odprowadzania składki zdrowotnej

 

Warunki otrzymania karty EKUZ

 

Dane zawarte na Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego

 • Imię i nazwisko; data urodzenia; PESEL
 • Indywidualny numer karty
 • Data ważności

Każde państwo wydaje kartę we własnym języku urzędowym, która zawiera te same dane. Wgląd kart we wszystkich krajach jest identyczny.

 

Wypadek przy pracy za granicą

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń medycznych osoby, która uległa wypadkowi przy pracy za granicą jest zaświadczenie A1 wydawane przez ZUS

http://www.zus.pl/pliki/formularze_ue/Formularz_A1_PL.pdf

W celu otrzymania dokumentu A1 należy również wypełnić wniosek o jego wydanie http://www.zus.pl/pliki/formularze_ue/Wniosek%20pracownik%20delegowany.pdf

Warto posiadać dokument, ponieważ niektóre państwa UE np. Niemcy czy Francja posiadają oddzielny system wypadkowy (udzielenie świadczeń związanych z wypadkiem, możliwe jest n/p opisywanego zaświadczenia). Państwa, które nie posiadają odrębnych systemów wypadkowych, opiekę medyczną świadczą w ramach posiadanej karty EKUZ.

 

Dokument E123 z Narodowego Funduszu Zdrowia

W celu dopełnienia formalności Narodowy Fundusz Zdrowia wydaje „zaświadczenie dotyczące uprawnień do świadczeń rzeczowych z tytułu ubezpieczenia w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych”- dokument E123

https://www.ekuz.nfz.gov.pl/sites/default/files/wnioski/wniosek_o_wydanie_formul_E123.pdf

Aby otrzymać dokument E123 należy spełnić pewne warunki:

 • Posiadać dokument A1 wydany przez ZUS, potwierdzający właściwości ustawodawstwa polskiego
 • W dniu, w którym doszło do wypadku- podlegać polskiemu ubezpieczeniu wypadkowemu i zdrowotnemu
 • zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105. poz. 870), uznanie przez pracodawcę lub inny podmiot wskazany w krajowych przepisach, iż zaistniałe zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek przy pracy i odnotowane w rejestrze.

 

Zwrot kosztów leczenia

W zależności jak pomoc została udzielona, jest szansa na zwrot przynajmniej części kosztów. W pierwszej kolejności należy wypełnić wniosek dostępny na stronie NFZ- tu

https://www.ekuz.nfz.gov.pl/zwrot_kosztow/wniosek-o-zwrot-kosztow

Podstawą rozpatrzenia wniosku są dołączone, udokumentowane wydatki, jakie poniósł ubezpieczony tj. rachunki, faktury, recepty oraz inne dokumenty, które świadczą o udzielonej pomocy. Jeśli potrzebujący pomocy medycznej, nie posiadał EKUZ (a był uprawniony), może skontaktować się telefonicznie, fax-em lub za pośrednictwem osoby, która pozostała w kraju z właściwym oddziałem NFZ, który wystawi certyfikat zastępczy. Fundusz może przesłać taki certyfikat pod wskazany adres, a w nagłych wypadkach fax-em bezpośrednio do szpitala, w którym przebywa chory. W przypadku braku certyfikatu, pacjent będzie leczony, natomiast wszystkie koszty poniesie sam. Dopiero po powrocie do kraju będzie mógł wystąpić o zwrot wydatków na leczenie z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na stronie NFZ-tu jest dostępna zakładka „zwrot kosztów za leczenie w państwach członkowskich”. Załączony link dotyczy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, związane ze zwrotem kosztów za leczenia: https://www.ekuz.nfz.gov.pl/faq/zwrot-kosztow-za-leczenie-w-panstwach-czlonkowskich-ue-efta-0

 

Praca kierowcy zawodowego jest bardzo wymagająca. Będąc cały czas w podróży nie jest w stanie przewidzieć ewentualnie napotkanych „niespodzianek”. A przecież zdrowie to najcenniejsza wartość dla człowieka, nasze największe bogactwo. Dlatego warto zabezpieczyć się przed niespodziewanymi zdarzeniami (szczególnie, kiedy jest się kierowcą transportu międzynarodowego). Przed zagranicznymi wyjazdami warto zapoznać się z warunkami ubezpieczenia, jakie nam przysługują. Posiadanie EKUZ nie zapewnia bezpłatnego leczenia we wszystkich placówkach medycznych, nie gwarantuje poszkodowanym zwrotu pewnych kosztów jak np. transportu medycznego albo transportu zwłok do Polski.

Warto dodatkowo wykupić komercyjne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z wiązane z EKUZ są dostępne na stronie Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=857&langId=pl&intPageId=1304