Author: | Category: Informacje, News |

Pojęcie przewoźnika umownego bardzo często pojawia się, gdy poruszane są tematy dotyczące zlecenia ładunków. Kim może być przewoźnik umowny? Może nim być:

a)      spedytor, który zobowiązał się przewieźć ładunek, jednak sam tego przewozu nie wykonuje,

tylko zleca firmie transportowej,

b)      przewoźnik, który zleca wykonanie przewozu swojemu podwykonawcy.

 

Czy przewoźnik, zlecający przewozy podwykonawcy, musi mieć zabezpieczenie finansowe?

Jeżeli przewoźnik przy wykonywaniu przewozów korzysta z pośrednictwa podwykonawców (przewoźników dalszych), to w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym, działalność ta jest traktowana jako pośrednictwo przy przewozie rzeczy. Dlatego też przewoźnika obowiązuje posiadania licencji na krajowy transport drogowy oraz złożenie zabezpieczenia finansowego w wysokości 50.000 euro. Brak licencji może spowodować nałożenie kary w wysokości 8 000zł.

Co więcej, przewoźnik przekazujący ładunek podwykonawcy, wciąż ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w czasie wykonywania przewozu przez owego podwykonawcę. Odpowiedzialności może uniknąć, jeżeli  podpisze ze zleceniodawcą umowę spedycji, która nie będzie podlegała prawu przewozowemu a kodeksowi cywilnemu.