Author: | Category: News, Technologia |

Co dalej z e-mytem?

©3d-Master-Fotolia.com

E-myto, czyli system elektronicznego pobierania opłat za przejazd pojazdów drogami płatnymi w Polsce, został wprowadzony w życie we wprost ekspresowym tempie. Nic więc dziwnego w tym, że pojawiają się pewne problemy w jego użytkowaniu.

E-myto potrafi naliczać opłaty kilkakrotnie za pojedynczy przejazd, może też sygnalizować, że konto na rachunku przewoźnika jest puste, podczas gdy znajdują się na nim środki pieniężne. E-myto czasami przesyła rozbieżne informacje na wydrukach dziennych z konta i notach obciążeniowych. Niestety, pomimo że kierowcy mają prawo do reklamacji, są one rozpatrywane nawet całymi miesiącami. Na zwrot poniesionych kosztów muszą więc oczekiwać bardzo długo, a wcale też nie jest takie pewne, że zostaną im one oddane.

Elektroniczny system poboru opłat drogowych został zbudowany w niecały rok, bez przeprowadzenia wyczerpujących testów, dlatego też może funkcjonować niekiedy wadliwe. Minie jeszcze wiele czasu, zanim system ten zostanie dopracowany w szczegółach.