Author: | Category: News, Przepisy |

4 grudnia 2011 roku weszły w życie liczne zmiany dotyczące wykonywania zawodu przewoźnika w Polsce. W tym dniu zaczęły obowiązywać przepisy tzw. pakietu transportowego, które wyznaczone są rozporządzeniami unijnymi. Pakiet reguluje dostęp do zawodu przewoźnika drogowego, ale nie tylko. Dotyczy on również dostępu do rynku drogowych przewoźników rzeczy, jak i dostępu do rynku drogowych przewozów pasażerskich.

Warto podkreślić, że projektowana przez polski rząd ustawa o zmianie przepisów ustawy o transporcie drogowym może wejść w życie dopiero na początku 2012 roku. Przedłużenie dokumentów licencyjnych dla przewoźników będzie utrudnione, jeśli dokumenty te tracą ważność na przełomie grudnia tego roku i stycznia roku następnego. Problem tkwi w tym, że nowych licencji nie będzie miał kto wydać, ponieważ nie zostaną do tego czasu określone polskie organy, które byłyby właściwe i kompetentne w sprawach wydawania i przedłużania przewidzianych we wspominanym pakiecie transportowym, uprawnień.