Author: | Category: Informacje, News, Przepisy |

Okazuje się, że narzucone przez przepisy prawa drogowego ograniczenia ruchu nie obowiązują wszystkich kierowców. Minister Infrastruktury wprowadził w życie nowelizację rozporządzenia, wedle którego w niektórych przypadkach istnieje możliwość kontynuowania jazdy pojazdów w trakcie weekendów i świąt.

Z dniem 1 lipca bieżącego roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy, zwalniające z obowiązku stosowania się do okresowych ograniczeń, jak i zakazów ruchu na polskich drogach, dla pojazdów powyżej 12 ton. Takie przepisy nie będą obowiązywały wszystkich pojazdów, które przewożą darń rolowaną. Jednocześnie, wyłączeniu z zakazu ulegają pojazdy powyżej 12 ton, wykorzystywane dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych, prowadzonych w tzw. mobilnych pracowniach.

Ważne jest i to, że zwolnienie z ograniczeń i zakazów w ruchu obowiązuje kierujących pojazdami powracającymi z zagranicy do Polski, w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, zakładając, że ma on siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.