Author: | Category: News, Prognozy |

kondycja transportu-2012Jedna z największych firm konsultingowych na świecie, lider w świadczeniu usług doradczych, informatycznych i outsourcingowych, opublikowała niedawno w swoim monitorze informacje na temat kondycji rynku transportowego w drugim kwartale 2012r.
To już 12 wydanie kwartalnika, z którego wynika, że światowa gospodarka znacznie spowalnia. Ma to swoje przełożenie na obniżkę cen paliw. Obniżka jest nieznaczna (spadek cen oleju napędowego o 1,5%), ale nie mniej jednak jest to dobra informacja dla wszystkich przewoźników. Ten sam raport ukazał znaczny spadek możliwości przewozowych o 34,9% w stosunku do pierwszego kwartału bieżącego roku. Dla porównania w tym samym okresie w roku poprzednim spadek wynosił aż 52,3%. Wszystko to miało oczywiście swoje odbicie we wzroście cen usług transportowych o 7,2%. Największy wzrost cen zanotował przemysł drzewny (wzrost o 22,9%). Teraz ceny przewozów powoli wracają już do normy, jednak może to jeszcze trochę potrwać. Decydujący wpływ na kształtowanie się cen będzie miała oczywiście sytuacja ekonomiczna w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Koniunktura gospodarcza jednak wciąż jest niepewna i niestabilna i musimy poczekać na rozwój wydarzeń. Dzięki takim raportom wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw mogą na bieżąco śledzić trendy na rynku oraz  odpowiednio szybko przygotować się na wszelkie zmiany, które mogą zajść w najbliższej przyszłości.