Author: | Category: Informacje, Przepisy |

kontrole w transporcie

Norbert Höller_pixelio.de

Ustawa o transporcie drogowym określa w swoim artykule 84., że każdy podmiot gospodarczy, który trudni się wykonywaniem transportu drogowego, musi raz na 5 lat przejść szczegółową kontrolę WITD. Dokonywana jest ona w siedzibie przedsiębiorstwa, przez organ udzielający licencji lub zezwolenia na transport drogowy.

Szerokimi kompetencjami kontrolnymi w tym zakresie obdarzono na mocy art. 50. niniejszej ustawy, inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Od początku 2010 roku zauważalne jest nasilenie kontroli WITD. Każdego roku jednocześnie zwiększa się ilość przeprowadzonych kontroli. Jeśli dokonana przez inspektorów kontrola wykaże nieprawidłowości, to kara finansowa może wynieść nawet 30 tys. zł. Inspekcja Transportu Drogowego może jednocześnie podjąć decyzję o cofnięciu licencji, która poprzedzona jest udokumentowanym ostrzeżeniem. Może również skierować swoje podejrzenia popełnienia przestępstwa przez daną firmę do prokuratury. Tak dzieje się w przypadku licznych i ciężkich naruszeń prawa przez przedsiębiorców działających w branży transportowej.