Author: | Category: Informacje, Przepisy |

stawki przewozów pojazdami nienormatywnymiRząd przedstawił projekt nowelizacji ustawy dotyczącej m.in. poruszania się po polskich drogach pojazdów nienormatywnych. Nowe przepisy określają, że zezwolenie na jednorazową podróż dla takiego pojazdu może kosztować wkrótce aż 2 tys. zł. Dodatkowo, w nowelizacji ustawy znalazł się wykaz dróg, którymi pojazdy nienormatywne będą mogły się poruszać.

Według definicji Ministerstwa Infrastruktury, pojazdem nienormatywnym nazywa się pojazd, którego nacisk osi na jezdnię jest większy od dopuszczalnego na danej drodze. Każdorazowo przejazd pojazdu nienormatywnego po drodze wymaga odpowiedniego zezwolenia, które kosztuje. Nowe przepisy prawa drogowego wprowadzą najprawdopodobniej wyższe stawki za wspominane zezwolenia. Jeśli ciężarówka o większej od dopuszczalnej masie będzie poruszać się po polskich drogach bez zezwolenia, jej kierowca zapłaci od 1,5 tys. zł do 6 tys. zł kary.

Polskie drogi zostaną podzielone na 7 kategorii, gdzie w najwyższej kategorii za jednorazową podróż przy użyciu pojazdu nienormatywnego za zezwolenie zapłacimy najwięcej, bo 2 tys. zł.