Author: | Category: Informacje, News |

Dane GUS na koniec lutego 2012 roku pokazują, iż w Polsce zarejestrowanych jest 3 859 597 firm we wszystkich branżach (dotyczy to wszystkich działalności gospodarczych poza indywidualnymi gospodarstwami rolnymi) . Wśród nich 251 475 przedsiębiorstw miało wpisaną w regonie działalność z sekcji H wg PKD, czyli „Transport i gospodarka magazynowa” (7%). Niestety, z powodu dość szerokiego zakresu podbranż należących do tej kategorii, liczba ta nie może dokładnie odwzorować rzeczywistości transportowej w naszym kraju. Również nie można wierzyć liczbie pojazdów podawanej przez GUS, ponieważ jest ona zawyżana przez auta osobowo-ciężarowe.

Jako że, niemożliwym jest odszukanie jakichkolwiek danych statystycznych dotyczących firm wykonujących transport drogowy samochodami do 3,5t, niniejszy wpis skupi się na przedsiębiorstwach posiadających auta powyżej 3,5t. O ile w przypadku transportu krajowego nie istnieje centralny rejestr mogący pokazać rozmiar tejże podgałęzi, o tyle w przypadku transportu międzynarodowego możliwa jest bardziej szczegółowa analiza.

Polskie firmy transportowe wykonujące usługi na rynkach międzynarodowych

Wg stanu na koniec roku 2011 w Polsce zarejestrowanych było 26418 przedsiębiorstw świadczących międzynarodowe, zarobkowe usługi transportowe rzeczy (świadczy o tym liczba wydanych licencji). Liczba ta jest o ponad 6% większa niż rok wcześniej. Łącznie firmy te posiadają 147 970 pojazdów (wypisy z licencji). W ostatnich 3 latach w obszarze tym notowane były same wzrosty, zarówno w ilości firm transportowych, jak i ilości pojazdów, którymi firmy te dysponowały.

 Polskie firmy transportowe

 

Dodatkowo istniało ponad 7 tys. przedsiębiorstw świadczących transport międzynarodowy na potrzeby własne. Jak widać na poniższym wykresie, liczba ta w ostatnich 3 latach również rosła.

zezwolenia-transportowe

 

Największy odsetek, spośród firm świadczących zarobkowy transport międzynarodowy, stanowią jednostki posiadające od 2 do 4 pojazdów. Jest to aż 41%. Drugą pod względem wielkości grupą są firmy posiadające 1 ciężarówkę (26%), trzecią – przedsiębiorstwa liczące od 5 do 10 pojazdów (20%). Na naszym rynku istnieje stosunkowo niewiele firm posiadających tabor składający się z więcej niż 50 pojazdów.

pojazdy-w-firmie

 

Spośród wszystkich pojazdów zarejestrowanych do międzynarodowego, zarobkowego transportu rzeczy aż 83% stanowią pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 20t.

 

liczba pojazdów powyżej 20t

 

Fantastycznym jest, iż pomimo kryzysu branża transportowa w naszym kraju nadal się rozwija. Co ważne, polski tabor jest coraz bardziej nowoczesny. Świadczyć o tym może fakt, iż systematycznie z roku na rok maleje liczba pojazdów o normie emisji spalin Euro 0, Euro 1 oraz Euro 2, rośnie natomiast tabor Euro 3, Euro 4 i najszybciej – Euro 5 (z 16 401 pojazdów w 2010 roku do 29 150 aut w 2011roku).