Author: | Category: Informacje |

transport krajowyJak co roku Ministerstwo Infrastruktury wydało komunikat na temat ilości wydanych licencji na krajowy transport drogowy. Według danych przekazanych do Ministerstwa przez przez urzędy marszałkowskie, starostwa oraz urzędy miejskie i gminne w 2010 roku wydano ok. 61,2 tys. licencji na krajowy przewóz rzeczy dla 181,2 tys. pojazdów. Po niewielkim wzroście ilości wydanych uprawnień w 2009 roku (ok. 62,2 tys. licencji na krajowy przewóz ładunków dla ok. 180,5 tys. pojazdów) jest to powrót do stanu sprzed dwóch lat, gdzie na dzień 31.12.2008 r. udzielonych zostało ok. 61,5 tych licencji dla ok. 173,3 tys. pojazdów.
W 2010 roku udzielono ok. 4,6 tys. licencji na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, w poprzednim roku takich zezwoleń wydano w przybliżeniu 5,1 tys, zaś w 2008 r. – ok. 4,4 tys.
Biorąc pod uwagę fakt, że o licencje na krajowy transport drogowy muszą ubiegać się nowo powstałe firmy w sektorze transportowym, można zakładać, że liczba wydanych uprawnień jest odzwierciedleniem trendów w rozwoju polskiej branży towarowego transportu drogowego.