Author: | Category: News, Przepisy |

rejestracja w DE Milog

Obowiązek spełniania restrykcyjnych norm prawnych oraz rynkowych wymogów skutecznie ogranicza swobodny rozwój w transporcie. Do przewozu ładunków w dużej mierze wykorzystuje się transport drogowy.

Dostosowując się do wymagań rynku europejskiego niezbędny jest restrykcyjny nadzór na każdym etapie procesu logistycznego oraz pełna kontrola obowiązujących ustaw, przepisów prawnych oraz dyrektyw europejskich.

Od kilkunastu miesięcy da się zauważyć wiele czynników, które co chwila sieją grozę wśród firm działających na rynku w branży TSL. 1 stycznia 2015 r. okazał się przełomową datą w zakresie jedności Unii Europejskiej i swobody świadczenia usług.

Zdaniem sporej grupy przewoźników, wprowadzenie przez Niemców ustawy o płacy minimalnej, obejmującej przedsiębiorstwa zagraniczne, nie jest przypadkowe. Rządy krajów starej Unii dostrzegły, że opanowaliśmy 25 proc. europejskich przewozów drogowych. Polskę, która ma drugą największa flotę samochodów ciężarowych w całej Unii Europejskiej, taka interpretacja przepisów uderza szczególnie mocno. Firmy z naszego kraju, a także innych państw Europy Wschodniej, mogą konkurować ze swoimi zachodnimi odpowiednikami niższymi stawkami dla kierowców.

Minęło już kilkanaście miesięcy od stosowania zasad płacy minimalnej w Niemczech. W kolejnym etapie przewoźnicy zostali poproszenie o wysyłanie do Kolonii deklaracji z rejestracją potencjalnych operacji przewozowych na terenie Niemiec w drugiej połowie 2015 roku. Sytuacja nadal jest niewyjaśniona, ponieważ nie wiadomo czy system zostanie utrzymany.

Jak mają się zachować przewoźnicy jeżdżący do Niemiec?

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych od początku zaleca swoim członkom dokonanie rejestracji w systemie MiloG, ponieważ prawo obowiązujące w Niemczech na daną chwilę jest aktualne. Większość przewoźników dokonała rejestracji w pierwszym półroczu. Firmy nie wysyłające zgłoszeń do Niemiec ryzykują wysokie kary finansowe (nawet do 30 tys. Euro)

Informacja o obowiązkowym powiadomieniu, które powinno wpłynąć do urzędu celnego zanim kierowca przekroczy granicę (aktualny formularz zgłoszeniowy obowiązuje od 01.07.2015r)
Zagraniczni operatorzy transportu, mają obowiązek zgłoszeń do Bundesfinanzdirektion West w Kolonii (od 14 sierpnia 2015 r. na nowy numer faksu +49 221 96 48 72) przed rozpoczęciem przewozów na terenie Niemiec.

W druku powiadomienia pracodawca jest zobowiązany do:
I) przestrzegania postanowień ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz
II) przechowywanie wymaganej dokumentacji. W razie żądań niemieckich władz celnych dostarczenie jej w jęz. niemieckim do kontroli.

Zgłoszenie dla pracowników mobilnych musi być przedstawione pisemnie w języku niemieckim. Od początku lipca tego roku obowiązuje zmieniona wersja formularza 033037 mobil. (poza uzupełnieniami dotyczącymi podstawy prawnej, najważniejsza zmiana dotyczy strony drugiej- zmieniono tytuł związany z planowanym zatrudnieniem. Niemiecka Administracja Celna nie wymaga korekty w zaplanowanych operacjach transportowych, jeżeli pierwsze powiadomienie zostało już wysłane, wyjątek stanowią przewozy realizowane przez kierowców, których nie wymieniono w wysłanym wcześniej formularzu.

Z dniem 1 sierpnia 2015r. złagodzono wymóg dokumentowania ustawowej płacy minimalnej na terenie Niemiec (MiLoG) . Firmy spedycyjne, transportowe oraz logistyczne zobowiązane są zapisywać czas pracy jedynie tych pracowników, którzy zarabiają poniżej 2000 euro w miesiącu.

Obowiązkowe ewidencjonowanie czasu pracy

Pracodawca zobowiązany jest zapisywać rozpoczęcie i zakończenie czasu transportu oraz liczbę godzin przepracowanych na terenie Niemiec. Nie później niż siedem dni po wykonaniu zleceń transportowych. W czas pracy nie wliczana się przerw i odpoczynków.

Informacja o składnikach wynagrodzenia wliczanych w stawkę minimalną

Płaca minimalna to godzinowe wynagrodzenie brutto, które jest wynagrodzeniem pieniężnym. Zasiłków czy innych dodatków wypłacanych przez pracodawcę nie wlicza się do płacy minimalnej. Również rekompensata za pracę, która odbiega od tej zwykle wykonywanej przez pracownika (np. praca w nadgodzinach lub praca wykonywana w trudnych warunkach), nie jest wliczona do stawki minimalnej.
Diety wypłacane z tytułu zwrotu wydatków faktycznie poniesionych przez pracownika za granicą (np. koszty podróży, wyżywienie, noclegi), również nie są częścią płacy minimalnej. Do zgłębienia tematu odsyłam do strony  zoll.de.
Pracodawca ma obowiązek zapłaty minimalnej w wysokości 8,50 euro brutto za każdą godzinę pracy w Niemczech. Płaca powinna być uregulowana najpóźniej ostatniego dnia pracy banku, w następnym miesiącu, od chwili kiedy została wykonana praca.

Kurs wymiany euro dla potrzeb prawidłowego naliczenia płacy minimalnej

Administracja Celna Niemiec, dla potrzeby prawidłowego naliczenia płacy minimalnej w Niemczech wypłacanej w obcej walucie stosuje zasadę kursu waluty zgodnie z  art. 107 rozporządzenia EWG 574/72.

Aktualne kursy kwartalne publikowane są na niemieckiej stronie lub na stronie EUR-lex
Kurs na I kwartał roku 2015 wynosił: 1 euro = 4,20664 zł.
Kurs na II kwartał roku 2015 wynosił 1 euro = 4,27833 zł.
Kurs na III kwartał roku 2015 wynosi: 1 euro= 4,01801 zł.

Ułatwienie do przekazywania dokumentacji czasu pracy. Propozycja Ministerstwa- darmowa aplikacja „einfach erfasst”

Ministerstwo proponuje pracodawcom darmową aplikację „einfach erfasst” , w celu rejestracji oraz przekazywania dokumentacji czasu pracy. Aplikację obsługuje każde urządzenie z systemem Android lub iOS. Po ściągnięciu jej na swoją komórkę, rejestracja czasu pracy następuje przez naciśnięcie przycisku „start/stop” wykorzystując czas systemowy telefonu. Czas przerwy może rejestrować przez użycie przycisku „przerwa”. Jeśli nie skorzysta się z funkcji „przerwa” to czas przerwy określony ustawą zostanie odliczony automatycznie. Łączne zsumowanie czasów pracy następuje na koniec dnia roboczego.

Przypominamy jednocześnie, że mimo toczącego się postępowania w Komisji Europejskiej w sprawie zgodności z prawem unijnym przepisów niemieckiej płacy minimalnej MiLoG, ich obowiązywanie nie zostało zawieszone (z wyjątkiem przewozów tranzytowych) i obowiązek zgłaszania kierowców, ewidencjonowania czasu pracy i wypłaty 8,5 € za godzinę pracy nadal istnieje.

Niestety, wiadomo że inne kraje idą śladem Niemców. Francja przyjęła zasady, które pozwalają im wprowadzić podobne płace minimalne dla obcokrajowców metodą prostych i szybkich rozporządzeń rządowych. Wiele wskazuje, że mogą to zrobić tej jesieni. Choć pewnie jeszcze czekają na wyniki pertraktacji Komisji Europejskiej z Niemcami.

Z punktu widzenia polskich przewoźników, kwestie płac minimalnych mogą grozić podniesieniem kosztów wykonywania przewozów, zatem jest niekorzystne.

Z punktu widzenia kierowców, Milog i podobne regulacje w innych krajach mogą przyspieszyć oczekiwaną przez nich reformę systemu wynagrodzeń. A zatem Niemcy po części nieświadomie, wpływają na przyspieszenie rozwiązań naszych wewnętrznych spraw dotyczących uregulowania wynagrodzeń dużej, a bardzo nietypowej branży jaką jest transport.