Author: | Category: News |

Czynniki zewnętrzne również wpływają na cele cyfrowej transformacji planowania łańcucha dostaw planowane na rok 2022. W odpowiedzi na niedobór siły roboczej i rosnącą rotację pracowników, 51% firm twierdzi, że w 2022 r. zwiększy automatyzację, aby przesunąć pracowników do zadań o wyższej wartości dodanej.

Po 47% respondentów uważa, że zdolność do lepszego i szybszego reagowania na nieplanowane zakłócenia oraz zwiększenie odporności łańcucha dostaw to kolejne priorytetowe cele na 2022 r. Zeszłoroczny cel priorytetowy – monitorowanie zmieniających się zachowań i oczekiwań klientów – spadł na piąte miejsce w 2022 r. Pokazuje to, jak silny wpływ na wszystkie działania w łańcuchu dostaw mają czynniki zewnętrzne.

Jednak podczas gdy czynniki zewnętrzne są siłą napędową inicjatyw związanych z transformacją cyfrową, czynniki ludzkie są postrzegane jako najważniejsze czynniki sukcesu. Połowa respondentów (50%) stwierdziła, że nieustanne zwracanie uwagi na ludzi, procesy, technologię i bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie dla powodzenia transformacji cyfrowej. Jako czynniki sukcesu wymieniano także zarządzanie zmianą i skuteczną komunikację (45%) oraz potrzebę opracowania celów ukierunkowanych na przywództwo (43%).

Brak siły roboczej jest największą przeszkodą w transformacji cyfrowej

„Ostatnie dwa lata uwypukliły potrzebę cyfryzacji planowania łańcucha dostaw. Na szczęście, więcej firm niż kiedykolwiek wcześniej reaguje na to, zwiększając wysiłki na rzecz przekształcania swoich operacji” – powiedziała Caroline Proctor, dyrektor ds. marketingu w ToolsGroup. „Odsetek firm, które w ogóle nie posiadają strategii transformacji cyfrowej jest najniższy z dotychczas zmierzonych przez nas i wynosi 6%. Nasze wyniki pokazują, że rośnie liczba inwestycji w oprogramowanie, automatyzację i ludzi.”

„Wyniki badania pokazują, że firmy zmierzają w kierunku transformacji cyfrowej” – powiedział Mark Baxa, prezes i dyrektor generalny CSCMP. „Ponieważ wyzwania związane z łańcuchem dostaw stają się coraz częstsze i bardziej intensywne, liderzy coraz bardziej koncentrują się na wdrażaniu rozwiązań, które pomagają im lepiej zarządzać ryzykiem, radzić sobie z niedoborami umiejętności i stać się bardziej odpornymi.”