Author: | Category: Informacje, News, Technologia |

40 tys. km nowych tras w systemie e-myta w Niemczech od 1 lipca 2018

 

emyto w Niemczech
  1. Cel wprowadzenia zmian
  2. Myto także dla osobówek
  3. Podsumowanie

Obowiązek uiszczenia opłaty drogowej od samochodów ciężarowych w Niemczech od 1 lipca 2018 r. zostanie rozszerzony o wszystkie drogi krajowe. Obecnie myto pobiera się na 15 tys. km autostrad i dróg federalnych. Niebawem sieć płatnych dróg zostanie rozszerzona dodatkowo o 40 tys. km nowych tras. Zmiany odczują niewątpliwie polscy przewoźnicy, którzy większą część przewozów realizują na rynku niemieckim.

  1. Cel wprowadzenia zmian

To już pewne, że Niemcy w połowie przyszłego roku wprowadzą opłaty dla ciężarówek przeznaczonych do transportu drogowego na wszystkich drogach krajowych; od autostrad aż po drogi samorządowe. Projekt ustawy w sprawie rozszerzenia na wszystkie drogi federalne obowiązku uiszczania opłat drogowych rząd Niemiec przedłożył do Bundestagu w sierpniu 2016 r. Przyjętą przez Bundestag ustawę 10.02.2017 r. zatwierdziła także Rada Federalna Niemiec (Bundesrat).

W chwili obecnej myto obowiązuje ciężarówki powyżej 7,5 tony na 13 tys. km autostrad i 2,3 tys. km wybranych dróg krajowych. Rozszerzenie sytemu myta ma odciążyć z ruchu ciężarówek drogi śródmiejskie, które są wybierane często przez kierowców. Obecnie ok. 130 tys. pojazdów korzysta z mniejszych dróg krajowych, unikając w ten sposób opłat. Po wejściu przepisów w życie płatne odcinki mają objąć aż 40 tys. km dróg niższej kategorii. Opłatę tak jak do tej pory trzeba będzie uiścić najpóźniej przystępując do korzystania z dróg publicznych podlegających opłacie za przejazd.

Celem wprowadzenia zmian jest także przejście na finansowanie infrastruktury drogowej przez użytkowników dróg (do tej pory utrzymanie i budowa dróg finansowana jest z podatków). Możliwe wpływy do budżetu z tego tytułu szacuje się na 2 mld euro rocznie. Bez wątpienia do tej inwestycji przyłożą się polskie firmy transportowe, które obecnie zajmują drugie miejsce w udziale wpływów z myta w Niemczech.

Techniczne przygotowanie całego procesu powierzono firmie Toll Collect (obsługuje ona od początku system poboru opłat drogowych dla rządu federalnego).

  1. Myto także dla osobówek

Gdyby tego było mało, w planach Republiki jest także wprowadzenie autostradowego myta od zagranicznych samochodów osobowych oraz kempingowych. Ze względu na zastrzeżenia Komisji Europejskiej przepisy nie weszły w  życie (przewidywano je pierwotnie na 2016 r.). Wydaje się jednak, że jest to tylko kwestia czasu. Kilka dni temu Bundestag przegłosował bowiem nową ustawę. Opłaty mają zacząć obowiązywać prawdopodobnie od 2019 r. po dokonaniu pewnych korekt w ustawie i zatwierdzeniu jej przez Drugą Izbę Parlamentu. Cena myta wyniesie od 25 euro do maksymalnie 130 euro (w zależności od czasu korzystania z dróg i emisji gazów). Kierowcy zarejestrowani w Niemczech otrzymają rekompensatę poniesionych kosztów.

  1. Podsumowanie

Samochody ciężarowe korzystające z autostrad w Niemczech podlegają opłatom od 2005 r. Niemcy też są pionierami w dziedzinie elektronicznego poboru myta. Na początku e-myto obowiązywało wyłącznie pojazdy powyżej 12 ton. Pod koniec 2015 r. obowiązkiem tym zostały objęte także ciężarówki powyżej 7,5 tony. Teraz uzasadniając konieczność inwestycji w modernizację i rozbudowę dróg, opłata dla pojazdów ciężarowych wkroczy również na drogi krajowe (będzie ona obowiązywała od 1.07.2018 r.).

Ale to nie wszystko. Do końca 2017 r. rząd w Berlinie zbada czy opłatą za przejazd należy objąć także pojazdy między 3,5 – 7,5 tony oraz autobusy dalekobieżne. Również kierowcy pojazdów osobowych oraz kamperów powinni w niedalekiej przyszłości spodziewać się dodatkowych opłat na niemieckich drogach.

Informacja za: www.dw.com, www.toll-collect.de, www.rynekinfrastruktury.pl, www.lex.pl, www.money.pl