Author: | Category: News, Przepisy |

Norwegia, stawka minimalna, wysokość diety i inne ważne aspekty w 2015

18 euro za każdą godzinę pracy dla kierowcy – tak mówią norweskie przepisy, które śladem Niemiec postanowiły wprowadzić minimalne wynagrodzenie, jednak w tym przypadku dużo wyższe. Różnica wynosi niemal 10 euro na godzinę.

Czy ktoś jeszcze do Norwegii pojedzie? Nie wiem, warto jednak zapoznać się z przepisami, które wraz z wynagrodzeniem minimalnym zostały wprowadzone i które określają, kogo dokładnie obowiązują i w jakiej sytuacji.

Zacznijmy może od początku. Stawka godzinowa w wysNorwegia stawka minimalnaokości 158,31 NOK brutto, czyli około 18 euro, co daje 75 zł w Norwegii została wprowadzona z dniem pierwszego lipca. Dla porównania niemiecki MILOG do 8,5 euro za godzinę pracy kierowcy, Francuzi ustalili Loi Macron na podobnym poziomie.

W Norwegii poza stawką godzinową kierowcy należy wypłacać dietę w wysokości 307 NOK na dobę, to jest około 35 euro, co daje 147 złotych. Norweskie władze wyciągając wnioski z wprowadzonej przez Niemców ustawie bardzo jasno określiły nowe przepisy, nie zostawiając zupełnie miejsca na interpretację i możliwość ich podważenia. Ambasada w Oslo przekazała wszelkie szczegóły dotyczące płacy minimalnej obowiązującej na terenie Norwegii.

 1. Płaca minimalna obowiązuje kierowców pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3, 5 tony, w tym także kierowców autobusów.
 2. Każdy kierowca wykonujący na terenie Norwegii kabotaż oraz w przypadku niektórych rodzajach transportu międzynarodowego także powinien mieć wypłaconą płacę minimalną.
 3. W przypadku, gdy firma zatrudniająca kierowcę ma swoją siedzibę poza Norwegią, wówczas przepisy dotyczące płacy minimalnej obowiązują jedynie wtedy, gdy usługa transportowa świadczona jest zgodnie z ustawą o środowisku pracy dotyczącą delegowania pracowników. Oznacza to, że odbiorca usługi, zleceniodawca znajduje się w Norwegii.
 4. Norwescy i zagraniczni kierowcy poza ustaloną stawką godzinową powinni otrzymywać diety, zgodnie z wprowadzonymi przepisami w wysokości 307 NOK na dobę.
 5. Zapisy dotyczące płacy minimalnej nie dotyczą
 • Kierowców realizujących przewóz towarów własnych przedsiębiorstwa
 • Uczniów
 • Praktykantów
 • Stażystów
 • I osób zatrudnionych w ramach programu rynku pracy (dot. przeciwdziałania bezrobociu)
 • Pracowników, którzy wykonują przewóz w ramach tej samej firmy/koncernu

 

W przypadku płacy minimalnej w Norwegii obowiązek informowania swoich kontrahentów, podwykonawców mają norweskie firmy, które zleciły usługę transportową. Są one również zobowiązane do kontrolowania swoich partnerów biznesowych w zakresie wypłacania odpowiedniego wynagrodzenia. Kontrola dotycząca przestrzegania wymienionych przepisów jest natomiast po stronie norweskiej Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Na podstawie interpretacji przepisów przez „Logistę i Transport” można dowiedzieć się, że nowe przepisy nie obowiązują w przypadku, gdy pojazd norweski lub zagraniczny:

 • Przyjeżdża na miejsce z zagranicy, a towar dostarczany jest bezpłatnie, transport został zamówiony za granicą
 • Jest załadowany w Norwegii i przekracza granicę w celu rozładunku, przy czym transport został zamówiony za granicą
 • Przyjeżdża do Norwegii w celu rozładunku i zostaje załadowana w ramach nowego zlecenie, które ma zostać zrealizowane na terenie Norwegii, a transport zamawiany był za granicą
 • Przyjeżdża do Norwegii w celu rozładunku, następnie zostaje załadowany towarami, które mają trafić na eksport do wielu odbiorców norweskich, ale zamówienie zostało nadane za granicą.

 

Wprowadzenie płacy minimalnej w Norwegii to przede wszystkim działanie skierowane we wschodnich przewoźników, którzy jeżdżąc za dumpingowe stawki niszczyli norweski rynek transportowy. Jak tłumaczą norweskie władze, istotnym przy podejmowaniu decyzji był także fakt, że kierowcy ze Wschodu zupełnie nie radzili sobie na norweskich drogach, gdzie przychodzi poruszać się w naprawdę ekstremalnych warunkach?

Niestety zmiana prawa uderza także w polskich przewoźników, który wskazują na wzrost stawek w przypadku zlecenia przewozu ładunku do/z Norwegii.