Author: | Category: Informacje, News, Przepisy, Technologia |

cepik-budowaNajprawdopodobniej od połowy 2014 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych udostępni kierowcom nową wersję systemu CEPiK. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców pozwoli na przeglądanie baz danych, w ramach których będzie zapisana historia każdego pojazdu.

Wgląd do systemu CEPiK będzie bezpłatny. Aby dokonać kontroli historii pojazdu, klient będzie musiał podać numer VIN pojazdu, numer rejestracyjny oraz datę pierwszej rejestracji. Te trzy informacje pozwolą na uzyskanie pełnego dostępu do danych pojazdu zapisanych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Klient będzie mógł sprawdzić, ile właścicieli miał samochód, jakie są jego dane techniczne, czy pojazd nie jest kradziony i czy na przykład nie został wycofany z użytku.

Z kolei, od 2015 toku kupujący samochody używane będą mogli dowiedzieć się z systemu CEPiK o wszystkich zgłoszeniach do ubezpieczyciela, przejrzeć historię wypadków i listę dokonanych badań technicznych dla danego samochodu. W CEPiK będzie też zapisana historia przebiegu pojazdów. Dzięki nowemu systemowi ewidencyjnemu kupowanie pojazdów używanych będzie odbywało się w warunkach pełnej informacji. Dziś w wielu przypadkach deklaracje handlarzy używanymi autami niestety nie pokrywają się ze stanem faktycznym pojazdu.