Author: | Category: Informacje, News, Przepisy |

Transport ADRMinisterstwo Infrastruktury przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o Przewozie Towarów Niebezpiecznych. Jeśli ustawa wejdzie w życie, zostaną wprowadzone nowe przepisy, wedle których osoby przewożące towary niebezpieczne będą miały obowiązek zgłoszenia tego faktu na 5 dni przed ich zaplanowanym transportem.

Zgłoszenie to będzie trzeba złożyć do właściwego organu, którym będzie inspektor transportu drogowego, w przypadku transportu drogowego, prezes Urzędu Transportu Kolejowego, jeśli chodzi o transport kolejowy, oraz właściwy dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej, przy transporcie wodnym.

W chwili obecnej, przewożący towary niebezpieczne muszą zgłosić to komendantowi wojewódzkiemu Policji oraz komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo, muszą oni posiadać zaświadczenie ADR, które stanowi potwierdzenie zdolności do przewożenia groźnych ładunków. Do tego, muszą mieć prawo jazdy kategorii C, kwalifikację wstępną oraz minimum 21 lat.

Jeśli przewożący niebezpieczne ładunku złamią zasady ich przewozu, będzie nałożona na nich kara pieniężna. Projekt przewiduje, iż wyniesie ona od 200 zł do 10 tys. zł.