Author: | Category: News, Przepisy |

Na wniosek czeskiego Ministerstwa Transportu od 01 stycznia 2015 r. zmieniły się stawki myta dla pojazdów powyżej 3,5 tony oraz autobusów. Wzrosły one w zależności od klasy emisji spalin EURO. Podwyżki miały bezpośredni związek ze spadkiem przychodów do budżetu państwa z tytułu opłat drogowych. Rząd Republiki Czeskiej obniżył jednak limity, po osiągnięciu których jest przyznawana ulga na myto oraz wprowadził nową kategorię pojazdów najbardziej przyjaznych dla środowiska.

flaga Czechy

Myto CZ – sposób działania

Sieć dróg ekspresowych oraz autostrad w Republice Czeskiej liczy ponad 1000 km i jest bardzo dobrze rozwinięta. Większość z nich jest płatna. W Czechach od 2007 r. pojazdy powyżej 3,5 tony obowiązuje Myto CZ, czyli elektroniczny system poboru opłat (oparty o technologie mikrofali, ponad 200 bramek elektronicznych i urządzenia pokładowe Premid). Dzięki temu myto jest naliczane automatycznie bez ingerencji kierowcy. Wysokość opłat za przejazd płatnymi drogami jest uzależniona od liczby przejechanych kilometrów, liczby osi pojazdu, emisji spalin Euro oraz od dnia tygodnia. Do tej pory przejazd 1km drogi płatnej wynosił ok. 0,14 Euro.

 

Opłaty drogowe po zmianie przepisów w Czechach

Kwestię stawek myta dla pojazdów ciężarowych od 2011 do 2014 r. regulowało porozumienie między czeskim rządem i Związkiem Przewoźników Samochodowych (ČESMAD Bohemia). Od nowego roku porozumienie to wygasło i jednocześnie zdecydowano się na wzrost stawek myta. I tak dla pojazdów o klasie emisji spalin EURO 0 – IV o 8,2% oraz dla klasy EURO V o 9,8% (grupa tych pojazdów jest obecnie najliczniejsza i stanowi 60% zarejestrowanego w systemie taboru). Rząd zatwierdził również wzrost stawek myta dla autobusów z klasą emisji spalin EURO III – IV o 15%, a EURO V o 30%. Rozporządzenie Rady Ministrów utrzymało również zwiększone stawki myta za przejazdy w piątki w godzinach 15.00 – 20.00.

 

Udogodnienia dla przewoźników

Jednocześnie czeski rząd obniżył o jedną czwartą limity kwotowe zarejestrowanego myta, po osiągnięciu których przyznawana będzie ulga. To udogodnienie dla przewoźników ponieważ o 5 procentową ulgę będzie można występować już po osiągnięciu kwoty 75 000 CZK, wcześniej limit wynosił 100 000 CZK.

Dodatkowo wprowadzono nową kategorię pojazdów najbardziej przyjaznych dla środowiska EURO 6 (Enhanced Environmentally Friendly Vehicle). Do tej pory pojazdy z klasą emisji spalin EURO 5 i 6 były traktowane jako jedna grupa taryfowa. Po zmianach przepisów pojazdy z EURO 6 będą należały do korzystniejszej cenowo grupy (nie zostaną obciążone dodatkowymi opłatami). Prawo na taryfę EURO 6 należy udowodnić dokumentem pojazdu, w którym powinna być zapisana dyrektywa EU/EHS o wymaganej klasie emisji EURO VI albo EEV.

 

Podsumowując

Zmiany stawek w czeskim systemie myta dotyczą wszystkich pojazdów powyżej 3,5 tony (także pojazdów zagranicznych). Opłaty zostały podwyższone o wskaźniki inflacji z lat ubiegłych. Zmiany stawek tylko w skali jednego roku spowodują wzrost przychodów do budżetu państwa o ok. 99 mln PLN. Pieniądze zostaną przekazane do Państwowego Funduszu Infrastruktury Transportowej. Kontrolę nad płatnościami nadal sprawuje Służba Celna Republiki Czeskiej.

Informacja za: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji – Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze, www.mytocz.eu, www.zmpd.pl, www.uta.pl