Author: | Category: Informacje, Przepisy |

Kierowcy, a straż granicznaMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Polsce wydało rozporządzenie, na mocy którego straż graniczna uzyskała nowe uprawnienia na drogach. Najważniejszą zmianą będzie to, że strażnicy graniczni będą mogli karać kierowców mandatami za zbyt szybką jazdę.

Dodatkowo, straż graniczna uzyskała uprawnienia do karania kierowców, którzy nie zatrzymali auta do kontroli, albo pozwolili prowadzić samochód osobom nieposiadającym prawa jazdy. Jednocześnie, straż graniczna w żadnej mierze nie chce być utożsamiana ze służbą, która zajmować się będzie wyłącznie kontrolowaniem prędkości kierowców i ich karaniem. Rozporządzenie MSWiA nadało takie uprawnienia straży granicznej, ale wcale nie ma ona obowiązku z niego wciąż korzystać.

Nowe przepisy prawa dotyczące straży granicznej pozwalają na karanie mandatami osoby, które zanieczyszczają lasy i wody gruntowe. W chwili obecnej straż graniczna może nawet wlepić mandat za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.

 

Foto by: ©Thaut_Images-Fotolia.com