Author: | Category: Informacje, News, Przepisy |

Rozporządzenia numer 1071, 1072 i 1073

R_B_by_Claudia Hautumm_pixelio.de

Z dniem 4 grudnia 2011 roku mają zacząć obowiązywać zupełnie nowe uwarunkowania dotyczące realizacji usług transportu drogowego. Wprowadzają je unijne Rozporządzenia numer 1071, 1072 i 1073. Ministerstwo Infrastruktury ma do tego czasu utworzyć mechanizmy prawne, które wskażą, jakie organy będą dokonywały kontroli kierowców. Również w gestii ministerstwa leży wprowadzenie w życie nowych uwarunkowań administracyjnych oraz wzorów dokumentów.

Każda firma wykonująca usługi transportu drogowego musi uzyskać odpowiednie certyfikaty międzynarodowe. Będą one ważne bezterminowo. Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym również Polska, będzie mogło podjąć decyzję w sprawie certyfikatów krajowych, określając, czy po 4 grudnia bieżącego roku będą one ważne, czy też nie.

Przewoźnicy krajowi do wykonywania swojego zawodu będą musieli posiadać licencję krajową. Jej uzyskanie wymagać będzie spełnienia warunków określonych w art. 3-8 Rozporządzenia 1071. Dotychczas wydane licencje międzynarodowe będą obowiązywały przez cały okres ich ważności, ale nie dłużej niż przez 5 lat.