Author: | Category: Informacje, News, Przepisy |

wagi, parkingW całej Polsce znajduje się 80 wbudowanych w nawierzchnię dróg krajowych wag preselekcyjnych, z których korzysta Główna Inspekcja Transportu Drogowego. Na podstawie odczytu z takich wag, inspektorzy notując dopuszczalną wagę, zatrzymują pojazd i ponownie ważą go za pomocą zalegalizowanych wag. Cały proces trwa długo i jest nieefektywny.

Z tego też względu GITD chce doprowadzić do sytuacji, w których będzie mogła nakładać kary na przedsiębiorców dokonujących przewozu towarów ciężarówkami przekraczającymi dopuszczalną masę całkowitą bez ponownego ważenia. Kara byłaby zatem nakładana na podstawie odczytu z wag preselekcyjnych.

Dzięki zmianom w prawie wzrosłaby skuteczność kontroli drogowych prowadzonych przez funkcjonariuszy ITD. Obecnie nawet po zważeniu wagą preselekcyjną i zanotowania przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu nie jest powiedziane, że przewoźnik zostanie ukarany. Jeśli zjedzie on po ważeniu na wadze preselekcyjnej z trasy głównej, funkcjonariusze ITD w praktyce nie mają szans na jego ukaranie.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nie podjęło jeszcze decyzji o wdrożeniu automatycznego systemu ważenia i dopuszczania karania kierowców na podstawie danych z wag preselekcyjnych, które dziś nie posiadają dopuszczenia metrologicznego Głównego Urzędu Miar.