Author: | Category: Informacje, News, Przepisy |

19 lipca bieżącego roku sejmowa komisja infrastruktury wyraziła swoje poparcie dla senackiej poprawki do nowelizacji ustawy dotyczącej czasu pracy kierowców i transportu drogowego. Nowelizacja ustawy ma docelowo dostosować polskie prawo do unijnych wymogów.

Nowela obejmuje zmianę w zapisach tachografów. Zmieniony zostanie wzór formularza, jaki jest wykorzystywany przez pracodawców w przypadku kierowców przebywających na zwolnieniu lekarskim. Łącznie ze zmianą wzoru formularzy, automatycznie pojawiła się konieczność zmiany polskiego prawa. Zgodnie z proponowanymi poprawkami do ustawy, kierowca będzie musiał rejestrować na umieszczonym w samochodzie tachografie wykonywane przez siebie czynności, m.in. czas prowadzenia samochodu, czas załadunku i rozładunku, jak i wszelkich przerw w pracy. Dzięki temu możliwe będzie skorygowanie kwestii przestrzegania przez kierowców prawa odnoszącego się do czasu pracy i konieczności wykonywania obowiązkowych przerw.

Jeśli kierowca udaje się na zwolnienie lekarskie lub urlop wypoczynkowy, ma on otrzymać od pracodawcy odpowiednie zaświadczenie o tym fakcie.

Poprawka do ustawy spowoduje, że uzupełniona zostanie lista danych, które są zapisywane na tachografie. Będą one okazywane podczas każdorazowej kontroli drogowej kierowcy.