Author: | Category: Informacje, Przepisy |

W piątek, 2 marca bieżącego roku sejm uchwalił nowelizację polskiego prawa o drogach publicznych, jednocześnie dostosowując je do unijnych wymogów. Skutkiem nowelizacji ma być wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach tworzących łącznie transeuropejską sieć drogową.

W sumie, posłowie dokonali nowelizacji sześciu ustaw, w tym również ustawy o drogach publicznych. Wdraża ona do polskiego stanu prawnego zapisy unijnej dyrektywy z roku 2008, o zarządzaniu bezpieczeństwem infrastruktury drogowej.

W toku prac parlamentarnych komisja infrastruktury uszczegółowiła zawarte w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o drogach publicznych definicje, które obejmują ocenę wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego, definicję audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, klasyfikacji odcinków dróg ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej oraz klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych.

W ustawie przewidziano bezwzględną konieczność przeprowadzenia audytu przy budowie nowych odcinków dróg, aż czterokrotnie – na etapie koncepcji, projektu, po wybudowaniu drogi oraz w ciągu pierwszego roku ruchu na danej drodze.