Author: | Category: News |

policja_2Nowe stawki, mandaty za wykroczenia i przestępstwa drogowe.

Popełniając wykroczenie drogowe narażamy przede wszystkim życie swoje i innych uczestników drogi. Ale narażamy się również na koszty – jeśli zatrzyma nas policja, otrzymamy mandat karny. Jakiej wysokości to będzie opłata zależy od rodzaju popełnionego wykroczenia.

W poniższej tabeli przedstawione zostały kwoty jakimi zostaniemy obciążeni w przypadku naruszenia przepisów ruchu drogowego:

KWOTA

WYKROCZENIE

 

Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

100zł

Jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, to samo dotyczy pasażerów.

100zł

Wjeżdżanie na pas między jezdniami.

150zł

Zajmowanie więcej niż jednego pasa ruchu.

150zł

Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku – nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego.

150zł

Nieużywanie elementów odblaskowych poprzez osobę wykonującą czynności na drodze.

200zł

Korzystanie podczas jazdy z telefonu, wymagające trzymania słuchawki/mikrofonu/telefonu w ręce przez kierującego.

250zł

Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu.

 

 

Włączanie się do ruchu

200zł

Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi /trolejbusowi sygnalizującemu zamiar zmiany pasa lub wyjechania z zatoki z oznaczonego przystanku autobusowego w terenie zabudowanym.

300zł

Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi /uczestnikowi ruchu, podczas włączania się do ruchu.

 

 

Prędkość i hamowanie

 

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

do 50zł

do 10km/h

50zł – 100zł

o 11-20 km/h

100zł – 200zł

o 21-30 km/h

200zł – 300zł

o 31-40 km/h

300zł – 400zł

o 41-50 km/5

400zł – 500zł

o 51km/h i więcej

50zł – 200zł

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym uczestnikom.

100zł – 300zł

Hamowanie w sposób zagrażający bezpieczeństwu ruchu lub go utrudniający.

200zł

Niezachowanie przez kierujących pojazdem objętym indywidualnym ograniczeniem prędkości, pojazdami lub zespołami pojazdów o łącznej długości powyżej 7 metrów niezbędnej odległości o pojazdem poprzedzającym.

 

 

Zmiana kierunku jazdy / pasa ruchu

50zł – 200 zł

Utrudnianie ruchu podczas cofania.

200zł

Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach.

250zł

Omijanie pojazdu, który oczekuje na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

500zł

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

 

 

Wyprzedzanie

200zł

Na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim.

200zł

Na przejazdach dla rowerzystów lub  bezpośrednio przed nimi.

200zł

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.

250zł

Wyprzedzanie bez upewnienia się czy jest do tego manewru odpowiednia widoczność i dostatecznie dużo miejsca, bez utrudnienia komukolwiek ruchu oraz bez upewnienia się czy jadący za nami nie rozpoczął już manewru wyprzedzania.

300zł

Wyprzedzanie pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia.

300zł

Na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi.

300zł

Na skrzyżowaniach.

300zł

Na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.

300zł

Wyprzedzanie bez zachowania należytego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu.

350zł

Zwiększenie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym.

 

 

Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

100zł

Nadużywanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych.

100zł

Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym.

100zł

Używanie świateł przeciwmgłowych tylnych przy normalnej przejrzystości powietrza.

200zł

Niewłączenie w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza wymaganych świateł.

 

 

Holowanie

250zł

Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub hamulcowym.

250zł

Holowanie więcej niż jednego pojazdu z wyjątkiem pojazdu członowego.

250zł

Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą).

 

Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:

50zł

Niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami albo brak takiego oznakowania.

100zł

Niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania.

100zł

Niezachowanie właściwej odległości między pojazdem holowanym a holującym.

150zł

Nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym.

150zł

Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego.

 

 

Autostrady i drogi ekspresowe

300zł

Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej.

300zł

Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej.

300zł

Zatrzymanie się lub postój na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż do tego wyznaczone.

300zł

Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu.

300zł

Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej.

 

 

Zatrzymanie i postój

100zł – 300zł

Zatrzymanie lub postój w warunkach, w których pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odległości dla innych użytkowników drogi lub powoduje utrudnienie ruchu.

100zł

Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

 

Zatrzymywanie pojazdu:

300zł

Na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10m od przejazdu lub skrzyżowania

100zł – 300zł

Na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów lub w odległości mniejszej niż 10 m od nich, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu, także za nimi.

200zł

W tunelu na moście lub wiadukcie.

100zł

Na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni.

100zł

W odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania.

100zł

Przy lewej krawędzi jezdni.

100zł

Na pasie między jezdniami.

100zł

W odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości.

100zł

W odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu.

100zł

Na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej.

100zł

Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku.

100zł

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej.

100zł

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd.

100zł

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu.

100zł

Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską.

150zł

Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku.

150zł – 300zł

Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym.

200zł -300zł

Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m.

 

 

Używanie świateł zewnętrznych

100zł

Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu.

100zł

Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej.

100zł

Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych.

100zł

Używanie „szperacza” podczas jazdy.

200zł

Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu.

150zł – 300zł

Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności.

200zł

Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby.

200zł

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami.

 

 

Używanie pojazdów w ruchu drogowym

50zł

Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu.

50zł

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic.

100zł

Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne.

100zł

Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowym.

100zł

Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem.

100zł

Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego.

100zł

Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji lub oznaczenie go znakiem innego Państwa niż tego, w którym został zarejestrowany.

100zł

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym.

200zł

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim.

200zł

Zakrywanie świateł lub urządzeń sygnalizacyjnych.

200zł

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe.

200zł

Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych.

300zł

Używanie na obszarze zabudowanym pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin lub hałasu.

 

 

Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep.

100zł

Umieszczanie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony.

150zł

Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub niewłaściwie oznaczonego.

150zł

Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich.

200zł

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne.

100zł – 300zł

Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do pojazdu ciągnącego.

 

 

Przewóz osób

50zł

Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy.

100zł

Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji (100zł za osobę, nie więcej niż 500zł).

100zł

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach.

100zł

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy.

 

 

Kierujący

50zł – 250zł

Kierowanie pojazdem przez osobę nie posiadającą przy sobie wymaganych dokumentów. 50zł za brak każdego dokumentu, nie więcej niż 250zł.

500zł

Kierowanie pojazdem silnikowym przez osobę nie mającą uprawnień do kierowania pojazdami.

300zł

Kierowanie pojazdem silnikowym przez osobę nie mającą wymaganych dla danego rodzaju pojazdu uprawnień.

 

 

Przecinanie się kierunków ruchu

100zł

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku.

300zł

Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe.

300zł

Objeżdżanie opuszczonych zapór lub pół zapór oraz wjeżdżanie na przejazd, jeśli ich opuszczanie zostało rozpoczęte lub ich podnoszenie nie zostało zakończone.

300zł

Wjazd na przejazd jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.

300zł

Wjazd na skrzyżowanie jeśli na nim lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.

350zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu.

350zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pierwszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną.

350zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni.

350zł

Nieustąpienie pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów.

350zł

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.

350zł

Nieustąpienie pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią.

350zł

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej.