Author: | Category: News, Przepisy |

Z początkiem kwietnia wejdą w życie nowe regulacje dotyczące towarowego transportu drogowego na terenie Rosji, Białorusi i Kazachstanu, czyli państw tworzących Unię Celną.
Przede wszystkim przestanie obowiązywać konieczność kontroli celnej na granicy rosyjsko-białoruskiej. Dodatkowo zmniejszony został wykaz towarów, które podlegają kontroli celnej na tej granicy z około 11 tysięcy do zaledwie kilkudziesięciu.
Kolejnym krokiem rozwoju Unii Celnej będzie zniesienie od 1 lipca kontroli granicznej między Rosją a Kazachstanem.
Nowe ustalenia pomiędzy tymi trzema państwami wprowadzają również jednolite wewnętrzne procedury celne.
Pomimo rezygnacji z kontroli celnej na granicach między państwami Unii Celnej, już teraz zapowiedziano nasilenie wewnętrznych kontroli, dotyczących głównie samochodów TIR.
Celem wspólnych działań Rosji, Białorusi i Kazachstanu jest rozwój ekonomiczny tych krajów i rozwój wewnętrznego transportu między członkami Unii Celnej. Nowe zasady będą też niewątpliwie ułatwieniem dla przewoźników z innych krajów ze względu na perspektywę skrócenia czasu przejazdu oraz prostsze formalności celne.