Author: | Category: News, Przepisy |

Najprawdopodobniej zapowiadane od zeszłego roku nowe prawo jazdy, a wraz z nim zupełnie odmienne zasady przeprowadzania nowego egzaminu na prawo jazdy, zostaną odsunięte w czasie i wejdą w życie dopiero w czerwcu 2012 roku. Resort transportu już teraz bierze taką ewentualność pod rozwagę.
Decyzja w kwestii przesunięcia terminu wprowadzenia nowego egzaminu na prawo jazdy ma zostać podjęta już w tym tygodniu. Nowe zasady egzaminowania zaczną obowiązywać w Polsce być może od czerwca, choć nie jest to pewne. Wdrożenie nowego systemu pociąga za sobą niebagatelne koszty, jakie trzeba ponieść w związku z koniecznością zainstalowania we wszystkich ośrodkach WORD w Polsce nowego, drogiego systemu informatycznego.
Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w całym kraju w chwili obecnej przeżywają prawdziwe oblężenie. Młodzi kandydaci na kierowców chcą zdać egzamin jeszcze przed wprowadzeniem nowych, trudniejszych zasad. Każdego dnia do ośrodków egzaminacyjnych w Polsce zgłaszają się setki osób. Na egzamin w związku z tym trzeba oczekiwać o wiele dłużej niż wcześniej.