Author: | Category: Przepisy |

Wydatki z niezapłaconych faktur nie będą już wykreślane z kosztów

faktury

 

Z początkiem stycznia 2016 roku zostanie zlikwidowany obowiązek korygowania kosztów podatkowych w przypadku niedotrzymania terminu płatności. Wprowadzone zmiany są podyktowane nowymi zasadami w ustawach o podatku dochodowym.

Rząd uchyla art. 15b ustawy o CIT i art. 24d ustawy o PIT , których założeniem miało być zdopingowanie podmiotów gospodarczych (np. zlecających transport towarów) do płacenia należności wobec kontrahentów (przewoźników).

Wprowadzone zmiany raczej zadowolą przedsiębiorców, ponieważ zgodnie z nowymi regułami nie będzie trzeba poprawiać dokumentów rozliczeniowych o koszty zaległych zobowiązań.

 

Treść likwidowanego art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje Odpowiedniego zmniejszenia kosztów podatkowych, można dokonać w miesiącu, w którym upływa poniższy termin:

 • 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest zobligowany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodu, o kwotę wynikającą z wystawionych faktur,
 • dłuższy niż 60 dni, podatnik jest zobligowany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodu, o kwotę wynikającą z faktury (rachunku) z upływem 90 dni od daty zaliczenia jej do kwoty kosztu uzyskania przychodu, jeśli nie została ona uregulowana w tym terminie.

Podatnik odpowiednio zwiększy koszty uzyskania przychodu o kwotę dokonanego zmniejszenia, jeśli zobowiązanie zostanie uregulowane (zwiększenie kosztów może nastąpić w miesiącu uregulowania zobowiązania).

 

Zasady obowiązujące do końca grudnia 2015 roku

Na początku 2013 roku, rząd zdecydował o wprowadzeniu przepisu w ustawach o podatku dochodowym, który miał wpłynąć na terminowe regulowanie należności za nabyte towary czy wykonane usługi oraz przesadnie wydłużone terminy płatności. Zasady (obowiązujące do końca grudnia 2015r.) nakazują nabywcom „usuwać” z kosztów zaksięgowane faktury, które w zdefiniowanym terminie nie zostały uregulowane wobec sprzedawcy (zgodnie z art. 15b ustawy o CIT). Poza tym, dokonując korekty kosztów uzyskania przychodów, trzeba pamiętać

o właściwym „raportowaniu” takich zdarzeń. Przedsiębiorca czy księgowy powinien przygotować:

 • dokument, który określa zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów,
 • dokument, który określa zwiększenie kosztów uzyskania przychodów,
 • oraz ogólne zestawienie korekt kosztów.

 

Skutek odmienny od zamierzonego

W myśl przyjętej koncepcji, „korekta kosztów” miała się przyczynić do likwidacji zatorów płatniczych oraz poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorców. W efekcie przepisy zamiast pomóc (szczególnie małym i średnim firmom), im zaszkodziły- odniosły skutek odmienny od zamierzonego. Zarządzenie okazało się skomplikowanym systemem rozliczeń, którego rozwiązanie techniczne zwiększyło koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Co więcej, obowiązek korekty dotyczy polskich firm, z kolei zagraniczne (mające siedzibę poza Polską) nie są objęte tym zapisem. Zatory płatnicze nadal występują, a do budżetu trafia więcej pieniędzy z podatku dochodowego, ponieważ podatnik, który nie uregulował zobowiązania w określonym terminie, musiał dokonać korekty zmniejszenia kosztów, co w rezultacie wpłynęło na wzrost podatku dochodowego.

 

Zasady, która zaczną obowiązywać z początkiem stycznia 2016 roku

Z początkiem 2016r., obecne regulacje z ustawy o podatku dochodowym zostaną usunięte. Oznacza to, iż nie będzie obowiązku korygowania kosztów uzyskania przychodu o wartości niezapłaconych faktur (rachunków). Podatnicy oraz biura rachunkowe muszą pamiętać, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od początku przyszłego roku, a posługiwanie się obecnymi regułami „korekty kosztów” jest konieczne do końca 2015r. Ma to znaczenie w przypadku kontroli, która może obejmować okres do 5 lat podatkowych.

 

Przepisy przejściowe

Warto podkreślić, że ordynacja zwiera przepisy przejściowe, które precyzują, iż:

 • w przypadku dokonania korekty kosztów przed 1 stycznia 2016r., zastosowanie mają obecnie wiążące przepisy,
 • w przypadku zapłacenia zaległej faktury, podatnik ponownie będzie mógł zwiększyć koszty (zgodnie z obecnie wiążącymi przepisami, na podstawie art. 15b ustawy o CIT i art. 24d ustawy o PIT),
 • w przypadku wyksięgowania wydatków w 2015r., z kosztów uzyskania przychodu, a uregulowanie zaległych faktur w 2016r., pozwoli podatnikowi na ponowne zaliczenie wydatku do kosztów (będzie to okres, w którym zobowiązanie zostało uregulowane).

Przykład:

W listopadzie 2015 r. „przedsiębiorca” zakupił towary handlowe na fakturę Vat . Terminy określone przez sprzedawcę to:

– data wystawienia faktury i dostawy towaru to: 07 listopada 2015 roku

– data wymaganego terminu płatności to: 28 listopada 2015 roku

Jeśli faktura została uregulowana w lutym 2016r., to zgodnie z obowiązującymi zasadami:

– ustawowy termin korekty kosztów wypada na trzydziesty dzień, po terminie płatności (tj. grudzień 2015r.). W takim przypadku „przedsiębiorca” zmniejsza koszty w grudniu 2015r., a wykazuje je w ewidencji księgowej w lutym 2016r.

 

Podsumowując

Istotnym dla poprawnego rozliczenia podatku VAT w przypadku usług związanych z transportem (przewozem towarów) jest prawidłowe ustalenie miejsca realizacji przewozu.

W przypadku szeroko pojętych usług branży TSL, jeśli pojawiają się wątpliwość odnoszące się do prawidłowego określenia miejsca realizacji np. transportu, idealnym rozwiązaniem będzie konsultacja z kompetentnym księgowym. W razie ewentualnej kontroli podatkowej, jeśli zostanie wykazane nieprawidłowe miejsce wykonania „usługi przewozowej” zakwestionowana może zostać część rozliczeń podatkowych. Aby uniknąć takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy np. doradcy podatkowego.

Zachęcamy także do zajrzenia na stronę zawierającą większość najnowszych interpretacji podatkowych http://interpretacje-podatkowe.org/najnowsze-interpretacje-podatkowe

Na podanej powyżej stronie WWW znajdą Państwo interpretacje podatkowe, dla których podstawowym zagadnieniem są orzeczenia. W celu zapoznania się z dostępnymi interpretacjami podatkowymi dotyczącymi omawianego tematu, można skorzystać z wyszukiwarki http://interpretacje-podatkowe.org/. Należy pamiętać, iż publikacje nie stanowią porady podatkowej lub prawnej. Są one wyłącznie odzwierciedleniem stanu prawnego, obowiązującego w czasie zaistnienia zdarzeń. Z pełną treścią wybranych interpretacji można się zapoznać na stronach internetowych Ministerstwa Finansów http://sip.mf.gov.pl/sip/

 

Podstawa prawna

 1. 2 i 3 ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1197),

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001197

 1. 24d ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000361

 1. 15b ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000851

 

Źródło http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/904989,ustawa-o-pit-i-cit-zmiany-w-2016-faktury.html#utm_source=gazetaprawna.pl&utm_medium=plista&utm_campaign=plista