Author: | Category: News, Prognozy, Przepisy |

oplaty (2)Plany wprowadzenia opłat za wjazd do centrów dużych miast w Polsce

Warszawa jest niewątpliwie jednym z najbardziej zakorkowanych miast na mapie Polski. Niestety, jest też na wysokich miejscach w rankingach najbardziej zatłoczonych miast i stolic w całej Europie, choć liczba mieszkańców i wielkość Warszawy nie może równać się z Paryżem, czy Berlinem. Istnieje wiele pomysłów na zredukowanie poziomu tłoku komunikacyjnego w dużych miastach w Polsce. Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji proponuje, aby wprowadzić płatny wjazd do centrów miast. Nie jest to jedyny pomysł SISKOM-u.

Projekt wprowadzenia płatnego wjazdu do dużych miast pozwolił na zmniejszenie natężenia ruchu m.in. w Londynie czy w Mediolanie.

Dodatkowo, proponuje się zmniejszenie liczby miejsc parkingowych oraz wdrożenie w życie pierwszeństwa przejazdu dla komunikacji zbiorowej. Zdaniem ekspertów ze stołecznego stowarzyszenia, mogłoby to w zdecydowany sposób usprawnić transport w Warszawie i w innych, dużych miastach w całej Polsce.

Korki mogłyby zostać zmniejszone na naszych ulicach, jeśli wdrożono by na większą skalę inteligentne systemy transportowe, informujące między innymi o korkach czy przebudowie dróg i dostępności miejsc parkingowych w konkretnych miejscach w całym mieście.