Author: | Category: News, Przepisy |

Most ,oplaty drogowe UKDziałanie systemu opłat drogowych w Wielkiej Brytanii

Od 1 kwietna 2014r. w Wielkiej Brytanii funkcjonuje nowy podatek drogowy HGV Levy. Obowiązuje on wszystkie zagraniczne pojazdy o masie przekraczającej 12 ton. Opłata ta została ustalona zgodnie z przepisami UE. Resort transportu (Department for Transport) UK wydał niedawno kolejny biuletyn, zawierający niezbędne informacje dotyczące działania systemu, gdyż od początku jego wdrożenia nałożono już 400 kar za brak właściwej opłaty. Co zatem warto wiedzieć o HGV Levy?

 

Najważniejsze informacje o podatku

W przypadku zagranicznych samochodów ciężarowych, opłata może zostać uiszczona przez operatora, kierowcę lub pośrednika. Stosowną opłatę należy uiszczać zawsze przed wjazdem na teren kraju (opłaty nie można dokonać wstecz) !!! Za korzystanie z dróg w Wielkiej Brytanii można płacić każdego dnia lub wykupić winietę tygodniową, miesięczną i roczną.

Wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju pojazdu, liczby osi i jego wagi oraz klasy Euro (od 1,70£ do 10£ dziennie). Opłata jest ważna od północy danego dnia do jednej sekundy przed północą. Opłata jest wpłacana na jeden konkretny pojazd i nie można jej przenieść na inny. W przypadku zmiany pojazdu należy dokonać nowej opłaty za dany pojazd.

 

Sposoby płatności

Należną opłatę można uiścić na stronach operatora Northgate Public Service on-line (należy mieć zarejestrowane konto), telefonicznie, w kilku miejscach dystrybucji systemem „Pay and Go” (np. na promie, wybranych stacjach benzynowych poza krajem) lub za pośrednictwem jednego z emitentów kart paliwowych.

Najłatwiejszym sposobem jest rozliczenie przez Internet, gdyż można zapłacić za pomocą karty kredytowej, debetowej, konta PayPal typu “prepaid” lub kart paliwowych. Za pomocą strony można sprawdzić także, czy nasz samochód posiada ważną opłatę. W przypadku zarejestrowanego konta, jego posiadacz może dokonywać płatności za wiele pojazdów, otrzymywać zwroty za niewykorzystane miesiące, otrzymywać przypomnienia, gdy zbliża się termin wygaśnięcia opłaty za dany pojazd.

W punktach sprzedaży można dokonać opłaty na cele kolejnych podróży oraz uzupełnienia bieżącej opłaty, jeśli pobyt się przedłuży. Ponadto trzeba za każdym razem wprowadzać szczegóły pojazdu i płatności, nie można zmienić daty obowiązywania opłaty ani otrzymać zwrotu za niewykorzystany okres. Jest to wygodny sposób płatności dla pojazdów, które rzadko jeżdżą po terenie UK.

 

Jak właściwie zarejestrować pojazd?

Podczas opłacania podatku należy właściwie określić kraj, w którym zarejestrowano pojazd. Należy wprowadzić także tylko dane tablicy rejestracyjnej jednostki trakcyjnej lub pojazdu ciągnącego. Numer przyczepy nie jest wymagany, nie należy również wprowadzać połączonej sekwencji numerów rejestracyjnych pojazdu i przyczepy.

 

Co jeszcze warto wiedzieć?

Należy pamiętać także o tym, że każdy pojazd, który jest opodatkowany jako pojazd do użytku handlowego, ma obowiązek opłaty podatku (nawet jeśli podróż do UK nie jest związana z handlem).

Podatek drogowy dla samochodów ciężarowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Opłacenie podatku drogowego HGV Levy nie zwalnia z obowiązku uiszczania opłat za wjazd do płatnych stref.

 

Konsekwencje karne za brak opłaty

Jeśli opłata nie zostanie uiszczona lub nie będzie uiszczona w pełnej wysokości, natychmiast po wjeździe pojazdu na teren Wielkiej Brytanii, zostaną poinformowane organy policyjne. Jest to możliwe za pomocą automatycznego systemu monitoringu, który rozpoznaje tablice rejestracyjne i rejestry promowe oraz dzięki zatrzymaniom testującym bezpieczeństwo pojazdu. Kara wynosi aż 300 GBP, a w przypadku braku jej natychmiastowej zapłaty pojazd zostanie zatrzymany do czasu zapłaty grzywny (naliczone zostaną także dodatkowe koszty związane z unieruchomieniem i przechowywaniem pojazdu).

 

Podsumowanie

Jak do tej pory na portalu płatności zostało zarejestrowanych 97,000 samochodów ciężarowych oraz zostało sprzedanych 316,00 podatków on-line. Już coraz więcej pojazdów stosuje się do wymogów, gdyż zarówno operatorzy, jak i kierowcy zrozumieli jak i gdzie dokonywać opłaty i nauczyli się określać poprawny wariant dla swojego samochodu.

Więcej informacji na temat podatku dla samochodów ciężarowych, poruszających się po Wielkiej Brytanii można znaleźć na stronie www.hgvlevy-info.org.uk, funkcjonuje także infolinia w języku polskim.