Author: | Category: Informacje |

Wykonane przez specjalistów z Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Wyrobów Gumowych (w skrócie ETRMA) testy wykazały, że w gronie 45 producentów opon, 12 modeli wyprodukowanych przez 9 różnych firm, nie spełnia restrykcyjnych norm unijnych. Mimo to, opony te wciąż znajdują się w obrocie handlowym. Testy trwały przez kilka miesięcy i zakończyły się 18 lutego 2011 roku. W chwili obecnej publikowane są ich wyniki.

Transport międzynarodowyNa podstawie przeprowadzonych badań można wnosić, że ponad 10% opon sprzedawanych w Europie zostało wyprodukowanych bez zachowania europejskich standardów jakości. ETRMA poddało testom próbki pochodzące ze 110 opon, które są sprzedawane na największych rynkach w całej Unii Europejskiej. Badano opony do samochodów osobowych, ciężarówek, motocykli, jak i opony przemysłowe. W wadliwych oponach wykryto zakazaną w UE substancję rakotwórczą, mianowicie wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Niespełniajce normy opony cechują się również krótszą żywotnością, co ma swoje odbicie w kosztach transportowych. Firmy transportowe powinny zwrócić szczególną uwagę podczas wyboru dostawcy opon.

Niepokojące wyniki badań są spowodowane na ogół nieprawidłowościami w oznakowaniu opon, które wprowadzają w błąd konsumentów. Część opon niespełniających normy europejskie jest importowanych spoza Unii.