Author: | Category: News |

Oświadczenie o obiniżki cen paliwOPZZ, czyli Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, podpisało oświadczenie skierowane do polskiego rządu, w którym wzywa ono do podjęcia działań zmierzających do znacznego obniżenia cen paliw. OPZZ argumentuje, że taka sytuacja wpływa negatywnie na całą gospodarkę. Jeśli ceny paliw wciąż będą wzrastać, wówczas nasza rodzima gospodarka może popaść w recesję.
Rosnące ceny paliw wpływają na wzrost kosztów transportu, a co za tym idzie, także na wzrost cen produktów spożywczych i usług. Zmniejsza się opłacalność krajowej produkcji, a przez to pracodawcy są zmuszeni do redukcji poziomu zatrudnienia. Wzrost cen paliw jest jednym z najważniejszych czynników determinujących wzrost inflacji w Polsce.
W opinii członków OPZZ, to polski rząd ponosi odpowiedzialność za sytuację w Polsce, choć zdają sobie oni sprawę z tego, że przecież ceny paliw zależą od wielu różnych czynników. W oświadczeniu OPZZ oskarża rząd o to, że zamiast dbać o dobro obywateli, dba jedynie o jak największe zyski z tytułu pobieranych płat i podatków od spółek paliwowych. Systematycznie podnosi opodatkowanie paliw i udział podatków w cenie benzyny. Przekraczają już one 50% kwoty wydawanej na jeden litr paliwa na stacjach paliwowych.