Author: | Category: News |

Głusi za kierownicą ciężarówki? Teraz to możliwe, od października weszły w życie zmiany w ustawie o kierujących pojazdami. Pozwolą one prowadzić pojazd ciężarowy osobom z całkowitym lub częściowym ubytkiem słuchu.

  1. Głusi za kółkiem ciężarówek?
  2. Gdzie głusi mogą odbyć kurs nauki na ciężarówki?
  3. Czy pełnosprawni kierowcy powinni się bać?
  4. Głusi kierowcy ratunkiem dla transportu?

 

  1. Głusi za kółkiem ciężarówek?

O tych zmianach rozmawiano i dyskutowano o dawna. Od 1 października weszły w życie zmiany w ustawie o kierujących pojazdami. Jedną z nich jest między innymi możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii C1 oraz C przez osoby niesłyszące. Jest jednak jeden warunek, posiadanie prawa jazdy kategorii B przez minimum dwa lata. Jeśli zostanie spełniony, to można starać się o prawo jazdy kategorii pozwalające na prowadzenie samochodów ciężarowych. W zmianach w ustawie czytamy także o braku możliwości starania się przez osoby głuche uprawnień na kategorię D (autobusy). Uzasadniono to brakiem możliwości swobodnego komunikowania się takiego kierowcy z przewożonymi pasażerami. Około sto tysięcy osób niesłyszących zrzesza Polski Związek Głuchych, część z nich ma prawo jazdy kategorii B i chce zdobywać uprawnienia kategorii C oraz C1 na pojazdy ciężarowe.

  1. Gdzie głusi mogą odbyć kurs nauki na ciężarówki?

Z racji tego, że osoby głuchonieme mogą zdobyć prawo jazdy kat. B to instruktorzy mają już doświadczenie w pracy z nimi. Zmiany w ustawie dotknęły także Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Będą one odpowiedzialne za przygotowanie tłumacza języka migowego dla niepełnosprawnego chcącego podejść do zdania egzaminu państwowego. Obecnie ten obowiązek spoczywał na osobie głuchej podchodzącej do testów na prawo jazdy. Wstępne analizy finansowe Ministerstwa Infrastruktury wyceniły koszty, które mają ponieść WORD-y na około 20 tysięcy złotych.

  1. Czy pełnosprawni kierowcy powinni się bać?

Wiele osób ma wątpliwości co do wprowadzonych zmian. Eksperci jednak podkreślają, że dzięki tej niepełnosprawności głusi kierowcy mają lepiej wykształcony zmysł spostrzegania niż osoby zdrowe. Przekłada się to także na mniejszą ilość wypadków z ich udziałem. W Europie i Stanach Zjednoczonych są już przypadki głuchych kierowców, którzy kierują ciężarówki. Sporym zainteresowaniem cieszy się film przedstawiający pracę Nilsa, 22-letniego Niemca, który jest osobą głuchoniemą, lecz pracuje jako kierowca ciężarówki (https://www.facebook.com/383802901790492/videos/761016857402426/). We Francji natomiast takie osoby prowadzą autobus.

  1. Głusi kierowcy ratunkiem dla transportu?

Czy możemy spodziewać się tysięcy chętnych głuchoniemych na drogach prowadzących ciężarówkę? Kierowcy z niepełnosprawnością mogliby okazać się częściowym rozwiązaniem problemu braku kierowców pojazdów ciężarowych w Polsce, brak rąk do pracy to nie wykorzystywanie potencjału przewoźników, co skutkuje pustymi ciężarówkami stojącymi na parkingach. Według ekspertów możliwość pracy w transporcie dla osób głuchych to także szansa na ich aktywizację. Wstępne wyliczenia wskazują, że tylko 16% osób niepełnosprawnych w Polsce pracuje, w pozostałych krajach Unii Europejskiej ten wynik oscyluje w granicach 40-50%.

https://www.l-instruktor.pl/aktualnosci/gluchy-kandydat-na-kierowce-kat-c.html#.W7sdOWgzZaQ

https://innpoland.pl/126223,rewolucyjne-rozwiazanie-ubera-koniec-z-bezrobociem-wsrod-nieslyszacych

http://samorzad.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_samorzad.pap.pl&_PageID=6&_media_id=57272&_filename=KK_2011_06.06_raport_o_niepelnosprawnych.pdf&_mimetype=application/pdf&_CheckSum=780010585