Opony niespełniające norm są sprzedawane w Europie

Posted by in Informacje

Wykonane przez specjalistów z Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Wyrobów Gumowych (w skrócie ETRMA) testy wykazały, że w gronie 45 producentów opon, 12 modeli wyprodukowanych przez 9 różnych firm, nie spełnia restrykcyjnych norm unijnych. Mimo to, opony te wciąż znajdują się w obrocie handlowym. Testy trwały przez kilka miesięcy i zakończyły się 18 lutego 2011… Read more

Polskie firmy spedycyjne będą mogły świadczyć usługi w zakresie przedstawicielstwa podatkowego

Posted by in News, Przepisy

W lutym br. została uchwalona przez Sejm zmiana w ustawie o podatku od towarów i usług, która poszerza listę podmiotów uprawnionych do świadczenia usług związanych z przedstawicielstwem podatkowym. Dzięki tej aktualizacji polskie firmy transportowe, które występują w roli agencji celnej, będą mogły zwiększyć zakres swoich usług o obsługę podatkową transportowanych towarów. Uprawnienia firm spedycyjnych odnoszą… Read more

Stan techniczny najdroższej drogi w Polsce – trasy S8

Posted by in Informacje

W mediach aż huczy od informacji dotyczących stanu technicznego drogi S8 w Polsce. Eksperci wskazują, że wykonano najdroższą i jednocześnie najgorszą trasę w kraju. Nie minęły jeszcze 2 miesiące od jej uroczystego otwarcia, a kierowcy już dziś muszą omijać rozległe pęknięcia jezdni, uważać na nierówną nawierzchnię i rażące błędy w oznakowaniu drogi. Nawet pasy ruchu… Read more

I Międzynarodowa Konferencja „IRU TIR-EPD – Doświadczenia i Perspektywy w Rejonie Morza Bałtyckiego”

Posted by in News, Systemy, Technologia

Konferencja ta odbyła się 1 marca br. w Wilnie. Wzięło w niej udział około 75 uczestników z Polski, Białorusi, Ukrainy, Finlandii i Rosji, oraz przedstawiciele organów celnych i związków transportu drogowego. Celem spotkania była wymiana poglądów, doświadczeń i najlepszych praktyk dotyczących stosowania TIR Electronic Pre-Declaration (TIR-EPD) w swojej codziennej działalności, związanej z towarowym transportem drogowym…. Read more

Przyszłość rynku przewozów kontenerowych w Polsce

Posted by in Prognozy

W perspektywie kolejnych 4 lat rynek przewozów kontenerowych w naszym kraju będzie się dynamicznie rozwijał, jak twierdzą jego eksperci. W wyniku tego może on wzrosnąć aż 4-krotnie, przez co staniemy się strategicznym centrum przeładunkowym dla całej Unii Europejskiej. Specjaliści dokonujący analizy rynku przewozów kontenerowych w Polsce wskazują, że już w 2015 roku polskie porty będą… Read more

Monitoring samochodów sposobem na obniżenie kosztów firm transportowych

Posted by in Systemy, Technologia

Zastosowanie systemu monitorowania pojazdów może przyczynić się do obniżenia kosztów funkcjonowania firm transportowych. Zasada działania takich systemów jest prosta. W każdym monitorowanym samochodzie montowany jest nadajnik, który ustala za pośrednictwem GPS aktualną pozycję pojazdu, a z komputera pokładowego pobiera istotne dane na temat stanu samochodu (m.in. położenie, prędkość i kierunek jazdy, zużycie paliwa). Wszystkie dane… Read more

Posiedzenie ITF w Paryżu

Posted by in News, Przepisy

Na posiedzeniu Grupy Wysokiego Szczebla Międzynarodowego Forum Transportowego ITF, które miało miejsce w stolicy Francji w dniach 17-18 lutego, dyskutowano na temat rozwoju kontyngentu zezwoleń EKMT. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Federacji Rosyjskiej przedstawili zupełnie nowe żądania. Okazuje się, że nie będą one łatwe do spełnienia. Wszelkie żądania strony rosyjskiej zostały przesłane do konsultacji wszystkim państwom… Read more

Od 21 lutego 2011 obowiązują nowe zasady wyliczania odpowiedzialności przewoźników drogowych za utracony towar

Posted by in Informacje, Przepisy

Tego dnia wszedł w życie ratyfikowany przez Polskę „Protokół do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)” z dnia 5 lipca 1978 r. Według dotychczas obowiązujących zapisów (art. 23. pkt 3. Konwencji) w przypadku utraty towaru przewoźnik zobowiązany był do wypłaty odszkodowania, którego wysokość nie mogła przekroczyć równowartości 25 złotych franków szwajcarskich za kilogram… Read more

W końcu! Rozbudowanie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia.

Posted by in News

15 lutego bieżącego roku zawarta została umowa na budowę kolejnego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. W siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei mieszczącej się we Wrocławiu spotkali się inwestor, reprezentowany przez dyrektora DSDiK oraz przedstawiciel firmy EUROVIA POLSKA SA z Kobierzyc, która jest wykonawcą obwodnicy. W spotkaniu dodatkowo udział wziął Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Jerzy Łuźniak…. Read more

Decyzja MFT w sprawie transportu na teren Federacji Rosyjskiej

Posted by in News

Polskie Ministerstwo Infrastruktury wydało 8 lutego 2011 roku komunikat, dotyczący możliwości transportowych polskich przewoźników na terenie Rosji. Międzynarodowe Forum Transportowe, w skrócie MFT, zaakceptowało decyzję strony rosyjskiej dotyczącą odstąpienia od ograniczeń w zakresie liczby zezwoleń EKMT ważnych w Federacji Rosyjskiej. Decyzja ta została podjęta 2 lutego tego roku w Paryżu, przez Transportową Radę Zarządzającą. Oznacza… Read more