Czy „viaTOLL” będzie przyczyną wzrostu stawek przewozowych?

Posted by in News

13 stycznia 2011 roku w Warszawie odbyła się konferencja „Stan infrastruktury drogowej a rozwój usług transportowo-spedycyjnych”, zorganizowana przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki. Głównym tematem rozmów przedstawicieli firm TSL były kwestie związane z wdrożeniem w Polsce krajowego systemu poboru opłat i konsekwencje tego faktu dla branży transportu drogowego. Z systemu tego, który w Polsce otrzymał… Read more

Wyszukiwanie przestrzeni ładunkowych – czy szukają Państwo wolnych ciężarówek?

Posted by in News

Większość giełd frachtowych jest jednocześnie giełdami przestrzeni ładunkowych. Giełdy frachtowe oferują na ogół również możliwość zgłaszania wolnych przestrzeni ładunkowych. Dzięki temu można znaleźć taką czy inną korzystną ofertę. Przy obecnej sytuacji na rynku (dużo ładunków/mało ciężarówek) opłaca się ogłaszać wolne przestrzenie ładunkowe. Często zainteresowani przelicytowują się wzajemnie do tego stopnia, że przy transporcie z Niemiec… Read more

Przy pustych przewozach trzeba dopłacać

Posted by in News

Giełdy frachtowe to dobry sposób na uniknięcie pustych przewozów. Jednak ten, kto uważa, że na ofertach z giełd frachtowych może oprzeć całą swoją działalność, szybko zmieni zdanie. Giełdy frachtowe służą do unikania pustych przewozów i lepszego wykorzystania pojazdów przez firmy transportowe. Poziom cen jest o wiele za niski, aby móc oprzeć załadunek wyłącznie na giełdach… Read more

Przegląd giełd frachtowych

Posted by in News

Giełda frachtowa, giełda transportowa, giełda przewozów, giełda przestrzeni ładunkowych – wiele nazw dla jednego produktu, bez którego nie można już sobie wyobrazić branży transportowej i logistycznej. Liderem rynkowym wśród europejskich giełd przewozów i przestrzeni ładunkowych jest, według własnych informacji, firma TIMOCOM Soft- und Hardware GmbH.