Dynamika branży leasingowej w Polsce

Post dodany przez w News, Prognozy

Związek Polskiego Leasingu na koniec kwietnia 2016 r. ogłosił wyniki osiągnięte przez branżę leasingową w pierwszym kwartale. Wynik ten okazał się bardzo dobry, zwłaszcza w zakresie finansowania pojazdów osobowych, dostawczych i środków transportu ciężkiego. Tylko w ciągu trzech pierwszych miesięcy aż o 23% w skali roku wzrosła wartość nowych kontraktów, dzięki finansowaniu aktywów o łącznej… Czytaj dalej

Mechanizmy rynkowe związane z funkcjonowaniem transportu samochodowego

Post dodany przez w Informacje, Prognozy

Mechanizmy rynkowe a transport samochodowy Transport samochodowy jest zasadniczym elementem polskiej gospodarki. Działalność ta umożliwia funkcjonowanie innych sektorów i przyczynia się do rozwoju każdego państwa. Sprawnie działający transport drogowy stanowi o efektywności transakcji handlowych, zarówno w handlu międzynarodowym, jak i krajowym. Przedsiębiorstwa transportowe muszą zatem posiadać odpowiednią wiedzę dotyczącą podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem tej… Czytaj dalej

Płaca minimalna w Europie – rzecz o pracownikach delegowanych w transporcie międzynarodowym.

Post dodany przez w News, Przepisy

Płaca minimalna, czyli jak to wygląda „u nas” i w UE Wolność przepływu usług to jeden z czterech fundamentów Wspólnego Rynku obok wolności przepływu towarów, kapitału i ruchu osobowego. Idea taka, aby stać się rzeczywistością potrzebuje określonych warunków ekonomicznych i prawnych. Unia Europejska dąży do zrównoważonego rozwoju i integracji rynków wewnątrz niej. Niestety nie jest… Czytaj dalej

Procedura przyznania pozwolenia AEO

Post dodany przez w News, Przepisy

Procedura przyznania pozwolenia AEO w świetle Unijnego Kodeksu Celnego Obowiązujący do tej pory Wspólnotowy Kodeks Celny i przepisy wykonawcze do niego od 1 maja 2016 r. zostały zastąpione Unijnym Kodeksem Celnym. Postanowienia UKC upraszczają przede wszystkim prawodawstwo celne, ujednolicają obsługę obrotu towarowego z zagranicą w całej UE, wprowadzają ułatwienia w zakresie procedur celnych, wdrażają obsługę… Czytaj dalej

Zmiany w przepisach transportowych

Post dodany przez w Prognozy, Przepisy

Zmiany transportowe 2016r. Podsumowanie. Już niebawem zmienią się przepisy ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Będą one polegać na wdrożeniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1071/2009 ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Zmiany będą dość rozległe; głównie w obszarze wymogów zachowania dobrej reputacji. Dodatkowo utworzony zostanie… Czytaj dalej

Potencjał w transporcie międzynarodowym – dane statystyczne GITD

Post dodany przez w News, Prognozy

Transport międzynarodowy – raport i dane statystyczne GITD Sukcesywnie przybywa polskich firm zajmujących się międzynarodowymi przewozami  drogowymi w EU. Potencjał rynkowy jest ogromny; świadczy o tym liczba wydanych licencji, wypisów z licencji oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Tylko w ubiegłym roku wydano 31279 licencji na międzynarodowy drogowy transport zarobkowy rzeczy. Było to o… Czytaj dalej

Umowa odpowiedzialności materialnej w transporcie

Post dodany przez w Informacje, Przepisy

Umowa dotycząca indywidualnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie Ryzyko prowadzenia działalności transportowej jest ogromne. Każdy przewoźnik zdaje sobie z tego sprawę i za wszelką cenę próbuje uniknąć strat finansowych. Przedsiębiorca może zabezpieczyć się na wiele sposobów. Jednym z nich jest np. zawarcie z pracownikiem umowy dotyczącej indywidualnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mu mienie. Umożliwia ona… Czytaj dalej

Zmiany w szkoleniach kierowców wykonujących przewóz drogowy

Post dodany przez w News, Przepisy

Jakie zmiany zajdą w szkoleniach kierowców wykonujących przewóz drogowy? Kierowców wykonujących przewozy drogowe czeka kilka istotnych zmian w związku z nowelizacją przepisów o szkoleniach okresowych i wstępnych. Nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa regulujące te kwestie zacznie obowiązywać już 31 marca 2016 r. Zmieni się przede wszystkim zakres tematów omawianych na szkoleniach – będzie większy… Czytaj dalej

Prawa i obowiązki zarządzającego transportem

Post dodany przez w Przepisy

Zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi każdy przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego ma obowiązek wyznaczyć lub powołać co najmniej jedną osobę odpowiadającą za zarządzanie operacjami transportowymi w przedsiębiorstwie. Osoba ta zwana zarządzającym transportem musi spełnić wiele wymogów formalno prawnych, posiadać wysoki poziom kwalifikacji zawodowych oraz dysponować fachową wiedzą z zakresu transportu krajowego i międzynarodowego. Menager… Czytaj dalej

Rejestracja samochodów z zagranicy – zmiany w przepisach

Post dodany przez w Informacje, Przepisy

Zmiany w przepisach dotyczących rejestracji samochodów z zagranicy Od stycznia 2016 roku osoby, które sprowadziły samochód z zagranicy nie muszą uiszczać już opłaty recyklingowej. Wszystko za sprawą noweli o recyklingu pojazdów oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła do polskiego prawa unijną dyrektywę ws. pojazdów wycofanych z eksploatacji. Nowe przepisy zakładają także, że producenci i importerzy… Czytaj dalej