Author: | Category: Informacje, Przepisy |

kontrole GPS

Carl-Ernst Stahnke_pixelio.de

Dziennik Gazeta Prawna informuje, że wszyscy kierowcy użytkujący w swoich samochodach nawigacji GPS z nielegalnym, pirackim oprogramowaniem, nie muszą obawiać się kontroli policyjnej, czy też dokonanej przez służbę celną. Tak właściwie, organy te nie mają prawa sprawdzić legalności oprogramowania w nawigacji GPS, ponieważ jest to przeszukanie, a te musi być poprzedzone wyrażeniem zgody przez sąd lub prokuratora.

Policja nie ma więc prawa sprawdzać wnętrza samochodu, z nawigacją GPS włącznie, podczas dokonywania rutynowej kontroli drogowej. Może jednak zweryfikować legalność zainstalowanego w samochodzie kierowcy sprzętu GPS w momencie, kiedy ma ona uzasadnione przypuszczenie popełnienia przestępstwa. Każde sprawdzenie auta traktowane jest jako przeszukanie.

Podobnie jest w  przypadku radia CB. Sprzęt ten musi być dopuszczony do sprzedaży na polskim rynku, aby mógł być legalnie używany w samochodach poruszających się po naszych drogach. Policja nie może jednak tego sprawdzić. Z tego względu osoby korzystające z egzemplarzy radia CB formalnie niedopuszczonych do sprzedaży w Polsce, mogą czuć się jak dotychczas bezkarnie.