Author: | Category: Informacje, News |

Norweska płaca minimalna według nowych zasad?

Rok 2015 nie należał do łatwych dla polskich przewoźników. Wpływ na ten stan rzeczy miało przede wszystkim wprowadzenie płacy minimalnej w Niemczech oraz wdrażanie podobnych reguł na innych rynkach europejskich. Zatrważające wiadomości obiegły rodzime firmy transportowe z początkiem wakacji, kiedy to Norwegia zapowiedziała przepisy o stawce minimalnej dla zagranicznych kierowców w wysokości 158,37 koron norweskich brutto na godzinę (ok. 75 zł); tj. dwukrotnie więcej niż w Niemczech czy Francji. Norweska płaca minimalna stanowi zatem ogromny cios dla naszego transportu.

Norwegia flaga

Branża TSL została poinformowana właśnie o ważnych zmianach w skandynawskim odpowiedniku MiLoGu. Jakie to zmiany i czy niektóre obawy okazały się przedwczesne?

Potrzeba ochrony własnego rynku

Przewoźnicy z Norwegii od dłuższego czasu narzekali na silną konkurencję ze strony firm transportowych z Europy wschodniej i utratą intratnych zleceń. Problem ten postanowiono rozwiązać wprowadzeniem zaporowych świadczeń w transporcie drogowym dla wszystkich kierowców dokonujących przewozów na terenie królestwa. Decyzja została uzasadniona złym traktowaniem zagranicznych pracowników i wykonywaniem przez nich zadań w warunkach znacznie gorszych niż te, które wyznaczają norweskie normy. Wszystko po to by chronić lokalnych przewoźników przed międzynarodowymi rywalami i ostatecznie wyeliminować ich ze swojego terytorium. Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, że na rynku tym spory udział mają także przedsiębiorstwa z Polski, których potencjał został poważnie zachwiany.

Norweskie regulacje zaczęły obowiązywać 01 lipca 2015 r. Ustawodawca precyzyjnie określił nowe przepisy, w myśl których płaca minimalna obowiązuje kierujących pojazdami o DMC pow. 3,5 tony, w tym również autobusów. Przepisy mają zastosowanie w przypadku, gdy odbiorca usługi transportowej znajduje się w Norwegii. Regulacje od początku miały dotyczyć kabotażu oraz niektórych rodzajów transportu międzynarodowego, z wyłączeniem transportu na potrzeby własne przedsiębiorstwa.

Poza stawką godzinową wszystkim kierowcom (krajowych i zagranicznym) należy się także dieta w wysokości 307 NOK na dobę (ok 150 zł) w przypadku transportu z zaplanowanym noclegiem. Odpowiedzialność z tytułu niedopełnienia obowiązków w zakresie zapewnienia płacy minimalnej i diety ponoszą zarówno organizatorzy, zleceniodawcy, wykonawcy, jak i podwykonawcy.

Zmiany dla międzynarodówki

Jak informuje holenderska organizacja ds. transportu i logistyki „TLN” – Norweskie przepisy o płacy minimalnej zostały właśnie zmienione i przestały dotyczy przewoźników obsługujących trasy międzynarodowe do lub z Norwegii. Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie obowiązuje tylko tych, którzy wykonują kabotaż lub transport kombinowany.

Być może na tę decyzję wpływ wywarła Komisja Europejska, która miała ocenić zgodność norweskich przepisów z regulacjami europejskimi (z prośbą o zweryfikowanie całej sytuacji kilka miesięcy temu wystąpiło polskie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju). KE stwierdziła niedawno, że norweskie regulacje mogą łamać przepisy dotyczące wolności przepływu towarów oraz usług Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którego członkiem jest Norwegia.

Podsumowując

Norwegia bardzo szybko „podchwyciła” pomysł Niemców i wdrożyła płacę minimalną dla kierowców. Przepisy te zostały wprowadzone pod wpływem związków zawodowych, które od dawna walczą z konkurencją m.in. polskich przewoźników.

Ustawa na początku miała mieć zastosowanie do przewozów kabotażowych, jak i tras międzynarodowych jeśli dany transport jest wykonywany na zlecenie norweskiej firmy. Teraz dowiadujemy się, że przepisy uległy modyfikacji i norweski MiLoG nie będzie dotyczył już przewozów międzynarodowych wykonywanych przez zagraniczne firmy. Jeśli informacja okaże się prawdą, nasze firmy transportowe będą mogły dalej bez przeszkód świadczyć swoje usługi w krainie fiordów.

Uwaga!!! Wiadomość ta nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona przez stronę norweską, jednak branżowe media powołują się na sprawdzone źródła.

Informacja za: www.uniatransportu.pl, www.40ton.net, www.truckstar.nl, www.ocrk.pl,