Author: | Category: News, Przepisy |

©reinobjektiv-Fotolia.com

Od 1 stycznia 2012 roku planowany jest wzrost podatków, jakie kierowcy płacą z tytułu posiadania samochodów ciężarowych. Podatek od środków transportowych ma wzrosnąć o 11,29%. Dotyczy on między innymi samochodów ciężarowych, ale nie tylko. Swoim zasięgiem obejmuje on również autobusy.

Podatek ten płacą właściciele samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep, naczep, ciągników siodłowych i balastowych.

Minister finansów ogłosił, że w następnym roku posiadacze takich środków transportowych zapłacą wyższy podatek. Stawka podatku jest zależna od tego, jak przez ostatni rok zmienił się kurs euro. W wyliczaniu skali podatku brany jest pod uwagę kurs euro z pierwszego dnia roboczego października. W 2011 roku wyniósł on dokładnie 4,3815 zł, więc oznacza to, że wzrósł on o 11,29% w stosunku do kursu euro ogłoszonego pierwszego dnia października ubiegłego roku. O tyle dokładnie wzrosną więc minimalne stawki podatku, jakie za środki transportowe właściciele ciężarówek zapłacą od 2012 roku.

Grafika: ©reinobjektiv-Fotolia.com