Author: | Category: News, Przepisy |

Jak zachować płynność finansową?

W ciągu ostatnich lat najczęściej w sektorze MŚP zauważa się utratę płynności finansowej z powodu nieterminowej płatności za wykonaną usługę.

faktoring transport

Brak środków

Do takiej sytuacji dochodzi nawet w przypadku ustalenia odroczonego terminu płatności. Jest to problem bardzo mocno uderzający w średnie, a także i małe przedsiębiorstwa transportowe. Kiedy dochodzi do sytuacji braku środków na prowadzenie działalności, a mówić można jedynie o wirtualnych pieniądzach z niewypłacanych przez kontrahentów faktur, to trudno uzyskać wsparcie finansowe pod postacią kredytu bankowego. Mniejsze firmy zatrudniające kilka osób rzadko jeszcze wiedzą, że przyciśnięte do ściany mogą skorzystać z usługi faktoringu.

Skąd finansowanie?

Faktoring może być alternatywą dla kredytu bankowego, gdyż pozwala na otrzymanie środków pieniężnych za niezapłacone przez zleceniodawców faktury. To właśnie wystawione faktury są podstawą oceny zabezpieczenia dla firm faktoringowych. Badają one sytuację finansową zleceniodawców przewoźnika i w ten sposób ustalają finalny koszt finansowania danego przedsiębiorcy. Co ważne, usługa ta nie musi być jedynie sposobem na finansowanie firmy, może również przejąć ryzyka niewypłacalności kontrahenta, zarządzać i egzekwować należności.

W związku z zakresem świadczonych usług wyróżniamy:

  • Faktoring niepełny – skierowany do firm z odroczonym terminem płatności
  • Faktoring pełny – dla firm nawiązujących współpracę z nowymi, nieznanymi kontrahentami
  • Faktoring mieszany – łączy on elementy dwóch powyżej
  • Faktoring restrukturyzacyjny – dla firm w przejściowych kłopotach, z zaległościami płatności w ZUS i US

Jak działa faktoring w transporcie?

Obecnie faktoring jest bardzo wygodnym źródłem zewnętrznego finansowa od momentu wystawienia faktury do chwili otrzymania zapłaty przez kontrahenta. Decydując się na faktoring firma transportowa otrzymuje 90% wartości wystawionych faktur już w momencie świadczenia usługi. Wypłata pozostałej części następuje po zapłacie przez kontrahenta należności za fakturę na konto firmy faktoringowej. Ta forma finansowania w ostatnich latach zyskuje bardzo na popularności. Co roku odnotowuje się znaczący, bo dwucyfrowy wzrost liczby przedsiębiorców korzystających z faktoringu. Szacuje się, że obecnie ponad 8% klientów firm faktoringowych , to przedsiębiorstwa transportowe.

 

Ile kosztuje faktoring?

Koszt faktoringu dla poszczególnych firm jest określany indywidualnie w zależności od wielkości firmy, ilości wystawianych faktur. Może wynosić od 0,3 do 2% wartości dla jednomiesięcznej faktury.

Z pewnością każdy przedsiębiorca transportowy powinien znać i wiedzieć o takiej możliwości uzyskania pomocy finansowej. Czy z niej skorzysta, sam musi zdecydować. Wymieńmy jeszcze dla jasności korzyści faktoringu:

  • otrzymanie pieniędzy przed terminem płatności
  • poprawę płynności finansowej
  • możliwość planowania wpływów gotówkowych i wydatków,
  • skuteczniejsze zarządzanie finansami firmy,
  • likwidowanie skutków opóźnień płatniczych kontrahentów
  • zmniejszenie kosztów administracyjnych związanych z administrowaniem i ściąganiem należności,