Author: | Category: News |

Rosnąca liczba firm zajmujących się przewozem, mniej zamówień niż w latach poprzednich i kryzys gospodarczy sprawiły, że wiele firm transportowych zagrożonych było bankructwem. Mimo wszystko rok 2009 okazał się być owocnym dla branży transportowej. W porównaniu do roku 2008,  samym transportem drogowym przewiezionio o 6.4% ładunków więcej.

Ile transportowano?

Osiągnięta wielkość przewozów ładunków transportem samochodowym wyrażona w tonokilometrach stanowiła prawie dziewięcioprocentowy udział w ogólnych przewozach Unii Europejskiej. Wynik ten pozycjonuje Polskę wśród 27 krajów Unii Europejskiej na piątym miejscu, zaraz za Niemcami, Hiszpanią, Francją, Włochami, a przed Wielką Brytanią. W przewozach międzynarodowych Polska miała jeszcze większy udział, bo ponad 15% i znajdowała się na pierwszej pozycji przed Niemcami i Hiszpanią.

Co transportowano?

W stosunku do 2008, największy wzrost przewozów w transporcie samochodowym odnotowano w przewozach surowców wtórnych i odpadów komunalnych (ponad trzykrotny), produktów rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i rybołówstwa (o 45%) oraz wyrobów włókienniczych i odzieży, skóry i produktów skórzanych (o ponad 44%), a największy spadek w przewozach maszyn, urządzeń, sprzętu elektrycznego i elektronicznego (o blisko 30%) oraz mineralnych paliw (o 14%). Strukturę przewozów ładunków według grup ładunków (zagregowanych w 10 kategorii) w 2009 r. przedstawia poniższy wykres.

 

statystyka wyrobów transportowanych 2009

Gdzie transportowano?

Dominujący udział zarówno w przewozach ładunków eksportowanych jak i importowanych, podobnie jak przed rokiem, stanowiły przewozy do/z krajów Unii Europejskiej, w tym głównie w relacji z Niemcami. Jednak w porównaniu do roku 2008, transport ładunków do i z naszymi zachodnimi sąsiadami zmalał o 2%. Kolejnym krajem, do i z którego w 2009 zostało prztransportowanych najwięcej towarów były Czechy, trzecie miejsce natomiast należy ex aequo do Francji, Włoch i Holandii.

W transporcie towarowym tonokilometr jest to jednostka miary pracy przewozowej (ilość przetransportowanego ładunku pomnożona przez pokonane kilometry) wykonanej w określonym czasie.  Np. W ciągu 6 tygodniu pojazd wykonał 28000 tkm, tzn.

400 [t] · 7000 [km] (wkm) = 28 000 tkm

Artykuł oparty jest na danych z GUS-u ( http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_til_transport_wyniki_dzialalnosci_2009.pdf )