Author: | Category: Informacje, News, Przepisy |

lic-slupkiZmiany dotyczące m.in. licencjonowania działalności transportowej, wprowadzenia pojęcia bazy eksploatacyjnej oraz dobrej reputacji były potrzebne.

Obecnie mamy do czynienia z nowymi formami poświadczeń finansowych. Przedsiębiorca musi być bowiem w stanie, w każdym momencie roku finansowego, spełnić swoje zobowiązania. Każdy przewoźnik musi przedstawić roczne sprawozdanie finansowe. Musi z niego wynikać, że dysponuje on kapitałem i rezerwami w wysokości co najmniej 9.000€ – jeśli wykorzystuje 1 pojazd oraz 5.000€ na każdy dodatkowo wykorzystywany pojazd. W wyjątkowych sytuacjach organ właściwy może pozwolić na wykazanie zdolności finansowej za pomocą zabezpieczenia, takiego jak gwarancja bankowa czy ubezpieczenie.

Problemy z dokumentami

Nowe licencje zostały wprowadzone kilkanaście tygodni temu. I już widoczne są sprzeczności. W Ustawie o transporcie drogowym są bowiem zawarte inne formy poświadczeń finansowych, niż te, o których możemy przeczytać w Rozporządzeniu unijnym. W tej kwestii jest ciągle wiele pytań: czy organy mogą akceptować sprawozdania finansowe, które nie spełniają wymogów Ustawy o rachunkowości? Czy jeśli nie prowadzę pełnej księgowości powinienem sporządzić uproszczony bilans? Podobne problemy dotyczą ubezpieczeń. Jakie powinno być to ubezpieczenie (na rynku pojawiły się już specjalne ubezpieczenia udzielane wyłącznie na potrzeby poświadczeń finansowych firm transportowych)? Czy jeśli katalog form poświadczeń finansowych w Rozporządzeniu WE jest zamknięty, to znaczy, że przepisy prawa krajowego nie mogą czynić od niego wyjątków? Jak zwykle na te pytania różni urzędnicy odpowiadają inaczej i innych dokumentów wymagają od przedsiębiorców. Wszystko zależy od regionu, urzędu, a nawet konkretnego urzędnika.

Pomimo, iż nowe przepisy były potrzebne, to wciąż nie zrobiono wszystkiego. Obecnie warto byłoby zastanowić się nad sprzecznościami dotyczącymi dopuszczalnych form  poświadczeń zdolności finansowych wymienionych w Rozporządzeniu (WE) 1071/2009 oraz w art.5 ust.3 znowelizowanej Ustawy o transporcie drogowym.