Author: | Category: News, Przepisy |

zmiany limitów predkosciZespół parlamentarny do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego przygotował propozycje zmian w prawie drogowym w Polsce. Między innymi, mają one dotyczyć zmniejszenia limitów prędkości, czy też likwidacji zielonej strzałki na skrzyżowaniach.

Ta ostatnia zmiana podyktowana jest ponoć tym, ze w opinii członkini wspominanego zespołu parlamentarnego, większość kierowców i tak nie zatrzymuje się przed skrętem, jeśli świeci się dla nich zielona strzałka kierunkowa. Na zatrzymanie się przed strzałką decyduje się niewiele – 0,03% kierowców. Z uwagi na ignorowanie zielonej strzałki przez kierowców, zwiększa się liczba wypadków, zwłaszcza z udziałem pieszych i rowerzystów.

Politycy wskazują, ze dobrym rozwiązaniem na chwilę obecną byłby powrót do wcześniej obowiązujących limitów prędkości. Przez to limity te zmniejszyłyby się – na autostradzie do maksymalnie 130 km/h, na drodze ekspresowej -110 km/h, zaś 50 km/h w obszarze zabudowanym.

Nie jest jeszcze gotowy projekt ustawy, który miałby wprowadzić w życie wskazane zmiany w prawie drogowym w Polsce.